CONCURS DE ELABORARE A RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE (RED) ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM

FIŞA DE PARTICIPARE LA
CONCURSUL DE RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE
(RED*)

Concursul se adresează celor care realizează materiale educaţionale electronice, cadre didactice sau specialişti din alte domenii din Republica Moldova. De asemenea, încurajăm participarea elevilor şi studenţilor interesaţi de integrarea tehnologiei în activităţile cu scop educaţional, care vor să-şi valideze competenţele digitale şi să-şi promoveze bunele practici, prin crearea unor  materiale de învăţare multimedia.

OSF

CEPD

 

 

Materialele create trebuie să respecte următoarele cerinţe:

Secţiuni:

 • Prezentări didactice
 • Pagini web (bloguri) didactice
 • Filme didactice
 • Proiecte didactice digitale
 • Manuale digitale

Condiţii de participare:

 • Softurile nu vor depăşi 100 MB.
 • Toate materialele prezentate vor primi statut de RED.
 • Elaborările vor fi în conformitate cu  cerinţele curriculare, aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova: Curricula la disciplinele şcolare, Curricula la dirigenţie.
 • Se acceptă participări individuale şi de grup.
 • Materialele se vor prezenta prin e-mail – prodidactica@prodidactica.md sau pe alt suport (CD, DVD, USB Flash etc.) la sediul C.E. PRO DIDACTICA (str. Armenească, nr. 13, Chişinău, MD 2012, Republica Moldova).

Lucrările vor fi însoţite de o fişă de înscriere completată şi expediate pînă la 15 mai 2016.

Criterii de evaluare a RED:

 • Caracterul ştiinţific
 • Caracterul didactico-metodic
 • Transdisciplinaritatea, utilitatea
 • Originalitatea materialelor propuse
 • Modalităţi de prezentare a informaţiei
 • Interactivitatea
 • Creativitatea
 • Precizarea surselor folosite (bibliografie, webografie)

Evaluarea va  fi efectuată de un juriu independent, fără implicarea echipei de implementare a proiectului.
Proiectele didactice selectate vor fi făcute publice pe site-ul  proiectului  şi distribuite pe suport CD sau DVD.  Cîştigătorii vor beneficia de donaţii de carte şi de premii băneşti.

 

FIŞA DE PARTICIPARE LA
CONCURSUL DE RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE
(RED*)

Denumirea instituţiei
Raionul
Localitatea
Nume Prenume
Director
Nume Prenume
Autor
Statut autor  RED
(elev, student, cadru didactic, cercetător, metodist)
Date de contact şi e-mail Director Autor RED
Titlul RED
Secţiuni:

 • Prezentări didactice
 • Pagini web/bloguri didactice
 • Filme didactice
 • Proiecte didactice digitale
 • Manuale digitale
Descriere succintă a RED propuse (max. o pagină)

 

Data completării

 

RED* – Conform definiţiei propuse de UNESCO în anul 2002, RED sînt resurse educaţionale care pot fi utilizate şi reutilizate de oricine în mod liber, fără restricţii tehnologice, juridice şi costuri.