CONCURS DE SELECTARE A FORMATORILOR ÎN DOMENIUL EDUCAŢIONAL

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă lansarea unui concurs pentru selectarea formatorilor în domeniul educaţional, în vederea implicării în programele de formare destinate cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile de învăţămînt de la diferite nivele, atît în cadrul proiectelor desfăşurate de centru, cît şi  la solicitarea beneficiarilor.

Criterii de eligibilitate:

  • studii superioare în domeniul ştiinţelor educaţiei sau alte domenii relevante;
  • participare la programe de formare a formatorilor;
  • experienţă de lucru în domeniul formării adulţilor;
  • competenţe de comunicare în limbile română şi rusă;
  • abilităţi de lucru la calculator (utilizator);
  • disponibilitate de implicare în termene stabilite.

Experienţa de formare în domeniile menţionate mai jos constituie un avantaj:

  • Pedagogia şi didactica generală
  • Didactica disciplinelor cu profil real şi umanist
  • Didactica limbilor
  • Management general şi educaţional

Persoanele interesate sunt rugate să trimită Curriculum Vitae actualizat, în limba română, format Europass, la sediul Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, str. Armenească 13 sau prin email, la adresa: prodidactica@prodidactica.md, pînă la data de 18 aprilie 2014.

Doar candidaţii selectaţi  vor fi invitaţi la interviu.

Pentru detalii ne puteţi contacta la:

Tel. 022 54-25-56; 022 54-19-94
Fax: 022 54-41-99