CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ TEACHER LEADERSHIP

Evenimentul a avut loc în Bulgaria, în localitatea Veliko Tîrnovo, în perioada 27-29 octombrie curent. Locaţia pitorească, ospitalitatea colegilor bulgari, deschiderea amicală a echipei de la Universitatea din Cambridge şi diversitatea experienţelor din peste 10 ţări  europene au favorizat succesul Conferinţei.

Scopul proiectului a constat în îmbunătăţirea prestaţiei profesionale a cadrelor didactice, prin care se va optimiza la modul direct şcoala, de care depinde viitorul nostru şi al copiilor noştri. Animatorul şi liderul, David FROST, a încurajat cooperarea din sud-estul Europei, creşterea încrederii reciproce între parteneri, printr-o retrospectivă a activităţilor din proiect, sprijinit de Institutul pentru o Societate Deschisă de la Budapesta, în persoana Gordanei MILJEVICI.

Echipa centrală de cercetare a remarcat importanţa susţinerii şi ghidării schimbului de experienţă printre cadrele didactice, ca acesta să devină o sursă de sporire a profesionalismului pedagogic, de încurajare şi de motivare pentru perfecţionare permanentă.
Conferinţa a provocat experţii din toate ţările participante să examineze din diverse unghiuri de vedere raportul final asupra unui an de activitate în proiect,  raport elaborat de echipa engleză, să propună căi de îmbunătăţire a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor profesionale, gîndindu-ne şi la modalităţi de responsabilizare a acestora.
Promovarea valorilor şi a ideilor-cheie din cadrul conceptual de leadership educaţional, iniţierea unor campanii de advocacy pentru ”descentralizarea” sistemului de atestare a cadrelor didactice, cînd profesorilor li se impune scrierea rapoartelor de autoevaluare şi a lucrărilor metodice, ce pretind a fi cercetări pedagogice, dar care au devenit o ”sperietoare” şi o modă păguboasă de copiere şi plagiere, cînd nu se reuşeşte a se pune în valoare experienţa profesorilor la clasă, diseminarea practicilor de succes de la liceele din Mereni (r. Anenii Noi), Petrunea (r. Glodeni) şi Rîşcani  ar deveni importantă pentru următorii paşi în implementarea leadershipului educaţional în Moldova. Sîntem convinse de necesitatea aplicării proiectului în alte şcoli din republică; instrumentele disponibile din proiect pot deveni funcţionale în procesul de cercetare pedagogică din perspectivă practică, de optimizare imediată a situaţiei şcolare. Programul Leadership Educaţional, în cadrul căruia a fost editată recent cartea Leadershipul educaţional – o provocare pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, va fi propus de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în calitate de modul de formare continuă a pedagogilor de la toate treptele de şcolaritate, atît în programele individuale, cît şi în cele de grup.

Viorica Goraş-Postică,
Rima Bezede,

coordonatoare de proiect

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *