CURSURI DE LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL TIC PENTRU PROFESORII DIN ÎNVĂŢĂMÎNTUL MEDIU DE SPECIALITATE ŞI SECUNDAR PROFESIONAL

192_copÎn perioada 5 mai-27 iunie, au loc cursuri de limba engelză aplicată, destinate cadrelor didactice din şase instituţii care predau discipline cu profil TIC şi care, din seprembrie curent, vor fi implicate în pilotarea curriculumului modular, elaborat în cadrul proiectuluiÎmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC.

Întrucît lexicul profesional  din domeniul TIC  este de origine engleză şi sursele bibliografice, în marea lor majoritate, sînt în aceeaşi limbă, echipa de proiect, în urma analizei de necesităţi, a considerat că activităţile în cauză vor contribui la optimizarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice.

Cursurile  au loc la Bălţi, Chişinău şi Cahul. Cele 72 de ore academice îi vor ajuta pe beneficiari (54  la număr) la îmbunătăţirea abilităţilor practice de comunicare în limba engleză şi la îmbogăţirea vocabularului în domeniul TIC,  în vederea sporirii calităţii procesului de predare şi a utilizării corecte a termenilor. La finalul programului, participanţii vor susţine o testare pentru obţinerea unui certificat, conform achiziţiilor dobîndite.

Menţionăm că cei şase facilitatori ai cursurilor de limba engleză au beneficiat de o instruire de 5 zile privind educaţia adulţilor, predarea-învăţarea la adulţi în baza cadrului ERRE, dar şi noţiuni generale în domeniul TIC. Ca rezultat, s-a elaborat suportul de curs pentru cele 36 de sesiuni planificate pentru instruirea cadrelor didactice ce predau discipline cu profil TIC. În ultimă instanţă, se proiectează ca elevii, în calitate de ultimi şi cei mai importanţi beneficiari ai proiectului, să obţină o calificare profesională avansată în domeniul TIC.

 

Octombrina MORARU,
coordonator de proiect

192_1 192_2 192_3