”DEVRAM”: UN NOU STANDARD OCUPAȚIONAL ȘI UN NOU STANDARD DE CALIFICARE – ”TEHNICIAN ÎN PANIFICAȚIE ȘI PATISERIE”

Devram-logo_page-0001 (1)

Parteneriatul între Proiectul Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I și Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în Comerț, Hoteluri și Restaurante din Republica Moldova (CSFPCHR) își completează portofoliul cu două produse noi: standardul ocupațional și standardul de calificare ”Tehnician în panificație și patiserie”, Comitetul Sectorial având misiunea de a coordona procesul de elaborare și validare a acestora. Profilul ocupațional, ca parte integrantă a standardului ocupațional în cauză, a fost elaborat cu suportul Asociației Obștești ”Educație pentru Dezvoltare” (AED).

Ocupația ”Tehnician în panificație și patiserie” este una NOUĂ. În Clasificatorul Ocupațiilor al Republicii Moldova (CORM 006-14) aceasta figura în grupa 311936 ca ”Tehnician în morărit și panificație”. La solicitarea echipei de lucru, CSFPCHR s-a adresat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu rugămintea de a redenumi ocupația dată în documentul CORM 006-2020 în ”Tehnician în panificație și patiserie”. Calificarea se regăsește la nivel 4 CNCRM, domeniul de formare profesională: 721 ”Prelucrarea alimentelor”.

Standardul ocupațional ”Tehnician în panificație și patiserie” a fost conceput în baza ”Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale”, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 678/2020 din 10.09.2020. Din componența comisiei de validare a acestuia au făcut parte reprezentanți ai Școlii Profesionale comuna Bubuieci, Combinatului de pâine din Bălți, ”MI CASA GRUP” SRL, ”NO&GAMA” SRL, ”TUCANO COFFEE” SRL.

Standardul de calificare ”Tehnician în panificație și patiserie” a fost conceput în baza ”Metodologiei de elaborare, revizuire și validare a standardelor de calificare”, 2020. Comisia de validare a fost alcătuită din reprezentanți ai următoarelor entități: Combinatul de Panificație din Strășeni, Școala Profesională nr. 2, Asociaţia Patronală din Comerţ, Hoteluri, Restaurante şi Catering din Republica Moldova, Federaţia Sindicală a Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri din Republica Moldova „SINDLUCAS”.

Standardele vor asigura formarea unor specialiști în conformitate cu atribuțiile și sarcinile de lucru specifice ocupației și cu rigorile impuse de piața muncii. Acesta va servi la:

 • ajustarea politicilor și a cadrului legal din domeniul de specialitate;
 • actualizarea conținuturilor curriculare și a programelor în educație;
 • elaborarea fişei de post;
 • angajarea de personal calificat;
 • elaborarea programelor de formare profesională;
 • desfășurarea examenelor de calificare.

Absolvenții programelor de formare cu calificarea respectivă vor dobândi cunoștințe teoretice și deprinderi practice ce le vor permite să activeze în una dintre industriile importante ale economiei –  cea alimentară.

Elaborarea standardelor ocupaționale și de calificare face parte din acțiunile prevăzute de componenta ”Dezvoltarea standardelor și calificărilor ocupaționale necesare asigurării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar” a proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I. În cadrul acestei componente au mai fost elaborate alte 6 standarde ocupaționale pentru domeniul agroalimentar:

 • ”Tehnician în industria alimentară”, nivel 4 ISCED;
 • ”Tehnician asigurarea calității”, nivel 4 ISCED;
 • ”Operator la linie în industria alimentară”, nivel 3 ISCED;
 • ”Felcer veterinar”, nivel 4 ISCED;
 • ”Tehnician mecanic”, nivel 4 ISCED;
 • ”Mașinist reglor”, nivel 3 ISCED.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.