DIDACTICA PRO… NR. 3 (67) 2011

Coperta_67A apărut nr. 3 (67) 2011 al revistei de teorie şi practică educaţională Didactica Pro… IntitulatCompetenţele-cheie şi educaţia permanentă,acesta are în atenţie aspecte teoretice şi practice legate de formarea competenţelor prin intermediul unor demersuri monodisciplinare (Proiectarea unităţii de învăţare la matematicăde R. Copăceanu şi L. Bezniţchi;  Aspecte metodologice ale formării competeneţei  şcolare la lecţiile de fizică de I. Botgros, Vl. Donici şi L. Franţuzan ş.a.),  dar şi interdisciplinare (Nuvela Alexandru Lăpuşneanul cu GPS de T. Cartaleanu; Femeile din şi în umbra istoriei: pentru o lecţie de istorie şi cu femei… de D. Terzi-Barbaroşie).

Alte articole:  Competenţele educaţiei lingvistice şi literare de Vl. Pâslaru,  Experienţa învăţării de Al. Cosmescu,Competenţele profesionale în contextul implementării curriculumului centrat pe formare de competenţe de V. Chicu, Filozofia practică a familiei  ca fundament existenţial al formării personalităţii copilului de L. Cuzneţov,  Activitatea de învăţare vs elevii claselor primare de L. Tarlapan ş.a.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *