DIDACTICA PRO… NR. 4 (68) 2011

coperta68A apărut nr. 4 (68), 2011 al Revistei de teorie şi practică educaţională Didactica Pro… intitulatCompetenţe versus obiective, în care cititorul poate găsi materiale care continuă seria numerelor dedicate învăţămîntului axat pe formarea de competenţe. Pornind de la noţiunea de competenţă, abordată la general, prin articolulA fi competent înseamnă a avea garantate nişte şanse (V. Pohilă), revista contnuă cu materialele din rubrica EX CATHEDRA, unde sînt analizate diferite subiecte: Dezvoltarea curriculumului şcolar din perspectiva principiului optimizării(I. Botgros, L. Franţuzan); Profilul agresorului şi cel al victimei în contextul interacţiunilor şcolare ale adolescenţilor (T. Turchină);Motivaţia performanţei ca factor dinamizator al personalităţii (D. Nor).

La rublica EXERCITO, ERGO SUM au fost incluse materiale aplicative la cîteva obiecte de studiu: Activitatea extracurriculară la chimie în sprijinul formării de competenţe (R. Godoroja, A. Gandrabur), Formarea de competenţe de rezolvare a problemelor complexe la chimie (A. Stîmkovskaia, V. Cucoş), Specificul raţionamentelor în rezolvarea problemelor aplicative la matematică (A. Ovezov), Forderung der Kreativitat im DaF-Unterricht (A. Talpă). La RUBRICA DIRIGINTELUI găsim materiale în ajutorul profesorilor ce ţin de proiectarea constructivistă a activităţii educative cu părinţii şi utilizarea calculatorului la orele de dirigenţie (A. Afanas şi L. Ţurcanu). Rubrica DOCENDO DISCIMUS cuprinde materiale despre: Educaţia axată pe competenţe în formarea iniţială a specialiştilor din domeniul construcţii (L. Sclifos, E. Nicolaev); Rolul interdisciplinarităţii Matematică-Informatică în pregătirea elevilor de performanţă (A. Gremalschi, S. Corlat); Implicarea părinţilor în mediul şcolar – factor determinant în asigurarea oportunităţilor egale în edicaţie (A. Cristei, C. Ivan). Rubrica DICŢIONAR, coordonată de S. Cristea, ne explică noţiunea de competenţă pedagogică în perspectiva paradigmei curriculumului. Activitatea Centrului Educaţional Pro Didactica, noutăţile editoriale şi din învăţămînt sînt descrise în rubrica EVENIMENTE C.E.P.D.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *