EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

196_copPe 4 iulie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat întrunirea managerilor instituţiilor-pilot din cadrul proiectului „Educaţie interculturală pe ambele maluri ale Nistrului”, implementat în parteneriat cu Centrul de Inovaţii Educaţionale şi Programe Sociale din regiunea transnistreană, cu Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj şi cu Centrul de Integrare şi Dezvoltare din Ucraina.

Proiectul se va desfăşura în perioada5 mai 2014 – 28 februarie 2015, cu un buget total de 48 de mii dolari SUA şi este realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene şi PNUD în cadrul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”.

Scopul proiectului constă în ameliorarea dialogului intercultural şi promovarea diversităţii culturale la nivel local şi regional, prin intermediul cooperării eficiente între instituţiile guvernamentale şi societatea civilă de pe ambele maluri ale râului Nistru, prin promovarea unei discipline opţionale „Cultura bunei vecinătăţi”. Întrunirea a avut ca obiectiv prezentarea materialelor experimentale (curriculum şi suport didactic) pentru cele 11 grădiniţe şi 13 de şcoli-pilot, care participă în acest proiect.  Desfăşurarea şi monitorizarea experimentului pedagogic propriu-zis va avea loc pe parcursul anului de învăţământ 2014-2015, proces urmat de evaluarea şi editarea materialelor, în vederea diseminării acestora şi a includerii disciplinei în lista opţionalelor recomandate de Ministerul Educaţiei pentru grupa mare şi pregătitoare din grădiniţă, dar şi pentru toate clasele din învăţământul obligatoriu, inclusiv în zonele multietnice.

Cooperarea dintre instituţiile educaţionale de pe ambele maluri ale Nistrului cu experţii din Suedia şi Ucraina contribuie la edificarea unui dialog social constructiv şi o mai bună înţelegere între reprezentanţii diverselor etnii, întru sporirea încrederii şi promovarea toleranţei în regiune. Ne propunem să creăm nişte practici de succes, care ulterior vor putea fi uşor extrapolate şi diseminate în întreg spaţiul educaţional din Republica Moldova.

În cadrul aceluiaşi  proiect, pe data de 9-11 iulie 2014, la Odesa, va avea loc Conferinţa Internaţională a echipelor participante la proiect, unde se va prezenta varianta finală a setului didactic propus pentru experiment în Moldova şi regiunea transnistreana  şi se vor discuta/coordona strategia de aplicare a acestuia în şcolile si grădiniţele de pe ambele maluri ale Nistrului. 

Viorica Goraş-Postică, coordonator de proiect

196_2 196_1