ELABORAREA PLANURILOR DE DEZVOLTARE A 9 ŞCOLI PROFESIONALE ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

Consept4Unul dintre obiectivele de bază ale componentei ”Dezvoltare organizaţională”, implementată de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA  este elaborarea planurilor de dezvoltare instituţională în vederea eficientizării activităţii echipei manageriale şi îmbunătăţirea funcţionării şcolilor profesionale. În acest context, la Centru, au fost organizate şi realizate un şir de activităţi de instruire în perioada octombrie 2012 – februarie 2013. …

Echipele manageriale din cele 9 instituţii din proiect s-au implicat cu responsabilitate şi motivaţie în activităţile propuse de  către formatori şi echipa de coordonare a proiectului. În cadrul seminarelor au  fost  abordate atît subiecte ce  ţin  de  conştientizarea  necesităţii  şi  a  importanţei  implementarii managementului  strategic, cît şi conţinuturi care vizează nemijlocit design-ul şi structura logică a  PDŞ. Participanţii au identificat factorii cheie care contribuie la consolidarea capacităţii vitale a organizaţiei; şi-au actualizat cunoştinţele referitoare la componentele de bază ale planului de dezvoltare: au exersat formularea misiunii şi şi viziunii instituţiei; au realizat analizele SWOT, PEST. De asemenea, au identificat şi au prioritizat  problemele existente în şcoala pe care o administrează şi au formulat  direcţiile strategice care urmează a fi incluse în planul de dezvoltare a şcolii.

Activităţile de formare au fost facilitate pe tot parcursul trainingului de formatorii-experţi cu o experienţă  bogată în domeniul planificării strategice, inclusiv Sergiu Lîsenco, Valentina CHICU, Gheorghe GÎRNEŢ, Lia SCLIFOS, Rima BEZEDE, Victor SÎNCHETRU.

După fiecare modul de instruire echipele administrative au organizat ateliere în cadrul instituţiilor pe care le reprezintă şi au elaborat participativ componentele PDŞ. Un suport important în acest sens au servit materialele elaborate de formatori în sprijinul echipelor şi schimbul de experienţă între echipe în timpul întîlnirilor.

Următoarele activităţi din cadrul proiectului se vor desfăşura în şcolile participante. Formatorii vor merge în vizite de consultanţă la instituţii şi vor oferi sprijin în vederea definitivării planurilor.

Rima Bezede,
Coordonatoare Proiect

Consept3 Consept1