FORMAREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU IMPLEMENTAREACURRICULUMULUI MODERNIZAT DE LICEU

my2În perioada 18-26 august curent în republică  se desfăşoară seminarii raionale organizate cu scopul pregătirii cadrelor didactice de liceu pentru implementarea curriculumului modernizat. Activitatea este implementată de  Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, membru al Consorţium-ului condus de Centrul Educaţia 2000+, România şi face parte din cadrul  proiecului  „Educaţie de Calitate în Mediul Rural din Moldova”. Circa 9600 de cadre didactice din republică vor fi antrenate în activităţile de formare.

Seminariile de o zi sînt  realizate de către  formatorii locali care au beneficiat, la rîndul lor, pe data de  12-13 august, de un program de formare. Un suport de curs  a fost elaborat la fiecare dintre cele 19 discipline de studiu. Printre subiectele abordate în cadrul sesiunilor raionale se numără: Structura şi funcţiile curriculumului modernizat (2010); Concepţia didactică a disciplinei; Metodologia formării competenţelor şi proiectarea didactică; Corelarea competenţelor – subcompetenţelor – conţinuturilor – tipurilor de activităţi; Strategii didactice de predare – învăţare – evaluare; Proiectul unităţii de învăţare, centrat pe formarea competenţelor elevilor; Proiectul  unei lecţii ca element operaţional subordonat unităţii de învăţare etc.

Primele rapoarte reliefează un interes sporit din partea profesorilor pentru conceptele   promovate de curricula modernizată.  Majoritatea participanţilor s-au inclus activ în discuţii vizavi de modalităţile de operare cu noul curriculum, proiectarea didactică de lungă şi scurtă durată. Această activitate a  mobilizat  potenţialul profesorilor participanţi, le-a oferit numeroase oportunităţi de  exprimarea a proriei opinii şi experienţe didactice, de clarificare a unor concepte curriculare şi metodologice.

my4 my3my1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *