ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE PREDAU DISCIPLINA OPŢIONALĂ „INTEGRARE EUROPEANĂ PENTRU TINE”: PROIECTE DIDACTICE ŞI MATERIALE PENTRU ELEVI ACTUALIZATE

URM EL LDC SDC CEPD

 
 
 
 

În cadrul proiectului internaţional “Lecţii europene”, o echipă de formatori-experţi au actualizat şi completat Curriculumul de „Integrare europeană pentru tine”, recomandat de Ministerul Educaţiei pentru utilizare în întreaga ţară, varianta actualizată a căreia se pilotează în 4 licee. Astfel, propunem cadrelor didactice şi elevilor să utilizeze materialele elaborate,  suplimentare la cele din Practicumul pentru elevi şi Ghidul metodologic pentru profesori, plasate pe site-ul nostru, dar şi să ne expedieze feedback la acestea pe adresa: vpostica@prodidactica.md.  Proiectul continuă, încurajînd şi pe parcursul acestui an elevii şi tinerii să afle mai multe lucruri despre valorile UE, istoria şi politica acesteia; ajutîndu-i să înţeleagă şi să recunoască valoarea comunităţii ţărilor democratice pentru fiecare ţară în parte. Scopul proiectului rămîne acelaşi: a crea premise pentru dezvoltarea valorilor europene şi recunoaşterea proceselor de integrare europeană în Georgia şi în Republica Moldova şi va dura pînă în decembrie  2016.

Partenerii noştru vor fi  Centrul de Didactici Moderne din Vilnius, Lithuania,  Centrul „Şcoală-familie-societate” din Tbilisi, Georgia. Activităţile de bază în acest an va consta în elaborarea unui program şi a unor materiale suplimentare pentru organizaţiile de tineret  şi dezvoltarea şi pilotarea unui program de formare pentru profesori pentru implementarea disciplinei opţionale „Educaţie pentru Integrare Europeană”.
Mari succese în informarea şi formarea noastră pentru parcursul european al Republicii Moldova.

http://prodidactica.md/files/Curriculum__EIE_revazut_2015.pdf

http://prodidactica.md/files/lectiinnoi.pdf

Coordonator: Viorica Goraş-Postică