INTEGRARE EUROPEANĂ PENTRU TINE

Pro Didactica 025La 25 septembrie 2009, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc Conferinţa „Educaţie pentru Integrare Europeană” cu participarea metodiştilor de la Direcţiile de Învăţămînt Tineret şi Sport şi a profesorilor de liceu. În cadrul activităţii s-a produs lansarea unui set didactic pentru profesorii şi elevii de liceu „Integrare Europeană pentru tine”, constituit din Practicum pentru elevi şi Ghid metodologic pentru profesori, ce asigură introducerea în sistemul educaţional a unui nou curs opţional la aria curriculară „Ştiinţe Socioumane”.

Activitatea face parte din Proiectul „Educaţie Europenă pentru tine – Program experimental pentru profesorii şi elevii de liceu”, sprijinit de Fundaţia SOROS Moldova şi este avizat de Ministerul Educaţiei şi Tineretului, avînd scopul de a contribui la creşterea gradului de informare şi formare cu privire la integrarea europeană şi la îmbunătăţirea cunoştinţelor despre problematica UE în mediul educaţional preuniversitar din R. Moldova. Obiectivele specifice vizează asigurarea informării şi implicării specialiştilor responsabili de la autorităţile educaţionale centrale şi locale şi desfăşurarea unui program de instruire pentru profesorii de liceu, în vederea aplicării curriculumului opţional „Educaţie pentru Integrare Europeană”. După pilotarea proiectului pe parcursul anului trecut, în 8 licee din republică – LT Mereni Anenii Noi, LT „Ştefan Ciobanu” din Talmaza Ştefan Vodă, LT „A. Mateevici” Şoldăneşti, LT „M. Eliade” Nisporeni; LT „M. Eminescu” Făleşti; Liceul de Inventică şi Creativitate ”Prometeu” din Chişinău; LT „Liviu Deleanu” din Chişinău şi Liceul Teoretic al Academiei de Ştiinţe a Moldovei – disciplina opţională este asigurată didactic şi informaţional pentru predare-învăţare la clasă în întreaga ţară. Materialele didactice suport elaborate –Ghidul pentru profesor şi Practicumul pentru elevi – în limbile română şi rusă, sunt puse la dispoziţia tuturor profesorilor şi liceenilor din ţară, care au ales să studieze disciplina dată, introducînd-o în lista opţionalelor din Curriculum la decizia şcolii, începînd cu septembrie curent. Aşteptăm persoanele responsabile de la direcţiile de învăţămînt să ridice donaţiile de carte pentru toate liceele.

Coordonator proiect: Viorica Postică

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *