LABORATOR PERFORMANT DEDICAT PREGĂTIRII SPECIALIŞTILOR TIC

212_copGuvernul Austriei finanţează lansarea unei serii de laboratoare performante pentru specialităţi TIC în colegii şi şcoli profesionale.

Din 2014 tinerii înmatriculaţi la specialităţi TIC în cadrul a 4 colegii şi 2 şcoli profesionale beneficiază de condiţii îmbunătăţite de studiu şi şanse mai mari de angajare după absolvire graţie suportului financiar oferit de către Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare în cadrul Proiectului “Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul TIC”

În acest sens, pe data de 19 noiembrie în incinta Colegiului de Informatică din Chişinău (str. Sarmizegetusa 48) a avut loc evenimentul de inaugurare a primului laborator performant dedicat pregătirii specialiştilor TIC, creat cu suportul ADA. La evenimentul de lansare au participat Igor Grosu, Viceministru al Educaţiei, Gerhard Schaumberger, Şef al Biroului Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare în Republica Moldova, Ana Chiriţa, Director Executiv al Asociaţiei Naţionale a Companiilor din Domeniul TI şi Vitalie Zavadschi, Directorul Colegiului de Informatică din Chişinău. Laboratoare similare vor fi lansate în perioada imediat următoare în cadrul celorlalte 5 instituţii în care este implementat proiectul: Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău, Colegiul Politehnic din Bălţi, Colegiul Industrial din Cahul, Şcoala Profesională nr. 6 din Chişinău, Şcoala Profesională nr. 5 din Bălţi. Suma totală investită în crearea laboratoarelor este de 140 mii euro.

Potrivit unui studiu realizat la începutului anului curent cu referire la educaţia TIC în colegii şi şcoli profesionale, cele mai mari provocări pe care le întîmpină aceste instituţii ţin de dificultatea adaptării conţinuturilor educaţionale la cerinţele sectorului privat, existenţa echipamentelor uzate, tehnologiilor învechite utilizate în procesul de instruire, dar şi colaborarea insuficientă cu companiile TIC. În cadrul Proiectului “Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC” procesele de instruire din instituţiile pilot sunt supuse unor transformări ample.

Elevii vor avea posibilitatea să acumuleze cunoştinţe relevante şi să dezvolte abilităţi practice, ajustate la cerinţele curente ale industriei graţie implementării unui curriculum modernizat, elaborat în strînsă colaborare cu reprezentanţii sectorului privat, îmbunătăţirii metodelor de predare de către profesori în cadrul unor stagii de instruire oferite de companiile TIC, introducerii unor module şi servicii educaţionale adiţionale. Laboratoarele dotate cu echipament şi instrumentariu performant vor susţine şi conferi eficienţă procesului de instruire, contribuind la dezvoltarea unor competenţe practice foarte importante pentru angajarea tinerilor în cîmpul muncii. Gerhard Schaumberger, Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare: “Mizăm, din punct de vedere strategic, pe creşterea sectorului IT, pentru care ştim că în viitor va fi necesară forţă de muncă calificată. Faptul că tinerii şi tinerele deja la etapa instruirii vor avea parte de o practică considerabilă, vor putea aprecia ulterior şi firmele IT”. Proiectul „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC” se desfăşoară în perioada 1 decembrie 2012 – 31 mai 2015 şi este implementat de către Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, cu suportul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare şi în strînsă colaborare cu Ministerul Educaţei al Republicii Moldova. Scopul proiectului îl constituie modernizarea educaţiei TIC şi corelarea acesteia cu cerinţele pieţei forţei de muncă. În rezultatul implementării proiectului, tinerii care absolvesc specialităţi TIC în cadrul instituţiilor vocaţional-tehnice selectate vor beneficia de şanse reale de angajare şi perspective de dezvoltare profesională.

212_1 212_2 212_3 212_4