LANSAREA PROIECTULUI PENTRU REFORME CALITATIVE ÎN EDUCAŢIE

198_copCentrul Educaţional PRO DIDACTICA a demarat implementarea proiectului Pentru  reforme calitative în educaţie. Activităţile planificate se vor desfăşura în perioada iulie 2014 – ianuarie 2015 şi fac parte dintr-o asistenţă tehnică mai largă oferită Ministerului Educaţiei din Republica Moldova de către Fundaţiile pentru o Societate Deschisă.

Scopul proiectului constă în sprijinirea dezvoltării şi consolidării politicilor/reformelor educaţionale în Republica Moldova prin lansarea discuţiilor publice la nivel local şi articularea poziţiei actorilor comunitari  faţă de acest proces. Obiectivele proiectului sunt focusate pe implicarea actorilor sociali (părinţi, profesori, reprezentanţi APL, factori de decizie de la diferite instanţe educaţionale, ONG-uri, grupuri de iniţiativă) în discuţii publice referitor la oportunităţile oferite de reformele din domeniul educaţional şi promovarea reformelor curente în domeniul educaţional în vederea sensibilizării opiniei publice pentru implementarea calitativă a acestora la nivel local.

Activităţile cheie din proiect includ: discuţii publice locale pentru actori educaţionali şi comunitari: părinţi,  APL, parteneri sociali, profesori  etc.; mese rotunde tematice; rubrici tematice în Făclia şi Didactica PRO, site-urile CEPD, ME.; cicluri de interviuri (Radio, TV); promovarea reformelor şi schimbărilor de calitate prin intermediul materialelor de informare / sensibilizare (pliante, fly-ere).

Printre cele mai importante rezultate aşteptate menţionăm:

  • grad sporit de informare a actorilor comunitari asupra necesităţii şi importanţei reformelor educaţionale;
  • dialog constructiv şi  durabil în vederea conştientizării rolului reformelor implementate pînă la moment şi clarificarea condiţiilor şi premiselor locale de către toţi actanţii;
  • beneficii personale şi comunitare / sociale ale participanţilor la proiect prin înţelegerea corectă a esenţei reformelor şi a modului în care acestea îl vizează direct ca părinte, membru al comunităţii, cetăţean;
  • 10 întruniri  pentru actori educaţionali şi comunitari (în 5 centre raionale şi 5 comunităţi rurale cu gimnaziu sau liceu de circumscripţie);
  • 300 persoane participante la seminare locale pentru actori educaţionali şi comunitari;
  • 3 mese rotunde regionale organizate cu participarea a diverşi actori comunitari, în vederea consolidării şi promovării politicilor educaţionale;
  • 60 de persoane participante la mesele rotunde;
  • 3 probleme-cheie/documente de politici dezbătute în cadrul meselor rotunde: Codul Educaţiei, Strategia 2020, Strategia sectorială de descentralizare, Optimizarea reţelei şcolare;
  • 3 texte cu recomandări de implementare eficientă a documentelor date la diferite niveluri promovate pe rubrica proiectului, în alte mijloace mass media.

Lilia Nahaba,
Coordonator de Proiect

198_1 198_3