LANSAREA STUDIULUI PROBLEME DE PREDARE A LIMBILOR ÎN ŞCOLILE ALOLINGVE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Pe 26 mai 2009 fost lansat studiul Probleme de predare a limbilor în şcolile alolingve din Republica Moldova: o analiză de necesităţi. Această cercetare, posibilă graţie sprijinului financiar acordat de către Înaltul Comisar pentru minorotăţi naţionale al O.S.C.E. (Haga), a avut drept scop evaluarea situaţiei curente şi a necesităţilor existente, privind procesul de predare-învăţare-evaluare a limbilor în şcolile alolingve, în vederea optimizării condiţiilor pentru o mai bună integrare socială a elevilor din aceste instituţii.

Studiul a abordat domeniile care vizează procesul de predare-învăţare-evaluare a limbii şiliteraturii române în şcolile alolingve (limba română ca a doua limbă); a limbii şi literaturii ucrainene, a limbii şi literaturii găgăuze şi a limbii şi literaturii bulgare (limbi şi literaturi materne ca discipline de studiu  în şcolile cu instruire în altă limbă (în limba rusă)); a limbii şi literaturii ruse(limba şi literatura maternă în şcoala cu instruire în aceeaşi limbă) şi formarea continuă a cadrelor didactice.

Experienţa cooperării directe cu elevii, profesorii, managerii şcolari din şcolile cu instruire în limba rusă  şi cu autorităţile din învăţămînt din diferite zone ale republicii au reliefat existenţa unor probleme legate de calitatea predării limbii române şi a limbilor materne ale elevilor reprezentanţi ai etniilor conlocuitoare.

Rezultatele, concluziile şi recomandările prezentate în studiu vor putea servi drept surse de informare şi instrumente utile pentru diferiţi actori (care trebuie/ar putea fi) interesaţi de ameliorarea condiţiilor în vederea unei mai bune integrări sociale a elevilor din şcolile alolingve:

  • pentru factorii de decizie de diferit nivel, local şi central, în scopul optimizării politicilor şi conjugării acţiunilor pe respectivul domeniu-ţintă;
  • pentru comunităţile şcolare (administratori, profesori, părinţi, elevi), în scopul selectării celor mai bune opţiuni/scenarii de acţiune potrivit instituţiilor respective;
  • pentru potenţialii finanţatori, interesaţi de susţinerea domeniului sau a beneficiarilor-ţintă prin intermediul unor proiecte şi granturi specifice.

Nu în ultimul rînd, studiul de faţă are ca scop iniţierea unei discuţii mai ample cu privire la elaborarea şi dezvoltarea de politici lingvistice în Republica Moldova pe următoarele direcţii:

  • asigurarea unor standarde înalte pentru procesul de predare-învăţare-evaluare a limbii române;
  • asigurarea unor condiţii adecvate de dezvoltare a limbilor materne ale minorităţilor  naţionale conlocuitoare;

elaborarea unei concepţii cu privire la limbile de instruire în şcoli: de la stidierea acestora ca discipline separate la utilizarea lor în calitate de instrumente pentru realizarea educaţiei plurilingve.

Studiul a apărut în limbile română, rusă şi engleză.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *