MASĂ ROTUNDĂ în cadrul proiectului PENTRU REFORME CALITATIVE ÎN EDUCAŢIE

214_copÎn data de 27 noiembrie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat  Masa rotundă cu genericul Atestarea cadrelor didactice din perspectiva Codului Educaţiei.  La acest eveniment au fost prezenţi: Liliana Nicolaescu-Onofrei, Viceministru al Educaţiei; reprezentanţi ai Direcţiilor de Învăţămînt Edineţ, Leova, Soroca, Taraclia, UTAG; conceptori de politici educaţionale, preşedinţi ai comisiilor de atestare, profesori, manageri, care s-au pronunţat pe marginea  Regulamentului de atestare a cadrelor didactice, discuţia fiind axată pe următoarele aspecte: tradiţii şi experienţe pozitive în atestarea cadrelor didactice; actualitatea rigorilor de atestare, importanţa performanţelor elevilor, inclusiv în procente,  în evaluarea / atestarea profesorului. Pentru a accentua rolul decisiv al competenţei în procesul de atestare a cadrului didactic moderatorii Olga Cosovan şi Angela Muşenco au aplicat tehnica SWOT, participanţii lucrînd interactiv, în grup.

Activitatea face parte dintr-o asistenţă tehnică mai largă, oferită Ministerului Educaţiei din Republica Moldova de Fundaţiile pentru o Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova. Acesta  vizează, în primul rînd, sporirea cunoştinţelor cetăţenilor cu privire la reformele implementate în domeniul educaţional, precum şi îmbunătăţirea procesului de elaborare a politicilor educaţionale. Impactul aşteptat ţine de înrădăcinarea principiilor de elaborare a politicilor educaţionale într-un mod deschis şi transparent, cu implicarea părinţilor, elevilor, profesorilor şi managerilor.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA  implementează proiectul Pentru reforme calitative în educaţie  în perioada iulie 2014 – ianuarie 2015, cu un buget total de 34 200  dolari SUA. Proiectul îşi propune să contribuie la promovarea şi realizarea calitativă a reformelor curente din domeniul educaţional prin implicarea activă a tuturor actorilor interesaţi, inclusiv a membrilor comunităţilor rurale. Activităţile din proiect asigură vizibilitatea reformelor în educaţie şi oferă oportunităţi pentru participare şi dialog social axat pe proces, relaţii şi rezultate. Problemele prioritare abordate în activităţi includ: transparenţa decizională, parteneriate durabile, management participativ şi optimizarea reţelei şcolare.

Proiectul prevede şi alte activităţi cum ar fi: discuţiile publice locale, mese rotunde tematice, rubrici tematice în Făclia şi Didactica Pro…, pe  site-ul Ministerului Educaţiei, a C.E. PRO DIDACTICA, cicluri de interviuri (radio, TV), promovarea reformelor şi schimbărilor de calitate prin intermediul materialelor de informare/sensibilizare (pliante, flyere).

Lilia NAHABA,  coordonator proiect

214_2214_1