MASĂ ROTUNDĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI PENTRU REFORME CALITATIVE ÎN EDUCAŢIE

205_copÎn data 26 septembrie 2014Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat  Masa rotundă cu genericul Strategia Educaţia 2020, la care au fost dezbătute probleme-cheie din acest documentcu referire lacomponenta Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice.  Au participat diverşi actori educaţionali, inclusiv părinţi, profesori, manageri, elevi, studenţi, reprezentanţi ONG, care s-au pronunţat pe marginea  problemelor şi direcţiilor semnalate de strategie şi au propus soluţii locale contextualizate de optimizare a procesului de formare a cadrelor didactice.

Dna Valentina Chicu, şefa Direcţiei Învăţămînt Preuniversitar de la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova a îndemnat participanţii să depună efort pentru a face faţă schimbărilor tot mai frecvente din  învăţămînt or, schimbarea este o lege a vieţii şi educaţia este cea care trebuie să o însoţească mereu.

Una dintre elevele prezente la eveniment a recunoscut că profesia de cadru didactic este una grea şi reclamă foarte multe responsabilităţi, lucru încercat în experienţa ambilor părinţi pedagogi, dar şi a propriilor profesori, poate de aceea şi nu ar dori să-şi facă o carieră didactică pe viitor.

Reprezentanţii Direcţiilor de Învăţămînt (Criuleni, Ungheni, Soroca, Ialoveni, Hînceşti, Ştefan Vodă) au reiterat importanţa atragerii şi menţinerii tinerilor specialişti în sistem, dar şi necesitatea sporirii calităţii formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice.

Activitatea face parte dintr-o asistenţă tehnică mai largă, oferită Ministerului Educaţiei din Republica Moldova de către Fundaţiile pentru o Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei SOROS Moldova. Acesta  vizează, în primul rînd, sporirea cunoştinţelor cetăţenilor cu privire la reformele implementate în domeniul educaţional, precum şi îmbunătăţirea procesului de elaborare a politicilor educaţionale. Impactul aşteptat ţine de înrădăcinarea principiilor de elaborare a politicilor educaţionale într-un mod deschis şi transparent, cu implicarea părinţilor, elevilor, profesorilor şi managerilor.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA  implementează proiectul „Pentru reforme calitative în educaţie”, în perioada iulie 2014 pînă în ianuarie 2015, cu un buget total de 34 200  dolari SUA. Proiectul îşi propune să contribuie la promovarea şi implementarea calitativă a reformelor curente din domeniul educaţional prin implicarea activă a tuturor actorilor interesaţi, inclusiv a membrilor comunităţilor rurale. Activităţile din proiect asigură vizibilitatea reformelor în educaţie şi oferă oportunităţi pentru participare şi dialog social axat pe proces, relaţii şi rezultate. Problemele prioritare abordate în activităţi includ: transparenţa decizională, parteneriate durabile, management participativ şi optimizarea reţelei şcolare.   

Coordonator proiect:  Lilia NAHABA,
tel. 54 25 56; str. Armenească 13, Chişinău

205_4 205_2205_3