O NOUĂ ACTIVITATE ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCATIE DE CALITATE ÎN MEDIUL RURAL DIN MOLDOVA

1martieÎncepînd cu 4 februarie curent, Centrul Educaţional Pro Didactica va implementa un program de formare pentru cadrele didactice de liceu din mediul rural, în vederea dezvoltării şi actualizării  competenţelor lor metodologice. Acest program se desfăşoară în cadrul proiectului „Educaţie de Calitate în Mediul Rural din Moldova”, sprijinit de către Banca Mondială şi coordonat de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Tematica programului de formare cuprinde:

  • Managementul lecţiei din perspectiva asigurării caltăţii;
  • Dezvoltarea gîndirii critice, a comunicării, colaborării şi creativităţii la elevi;
  • Abordarea interdisciplinară a materiei de studiu (modele de proiecte didactice cu participarea a 2-3 profesori de la diferite discipline de studiu);
  • Strategii educaţionale axate pe formarea competenţelor;
  • Organizarea învăţării din perspectiva educaţiei centrate pe elev
  • Evaluarea competenţelor şi participarea elevilor în procesul de învăţare independentă şi autoevaluare;
  • Criterii de elaborare a curricula pentru disciplinele opţionale la liceu (cu prezentarea unor extrase din proiecte de curriculum pentru fiecare disciplină din planul de învăţămînt).

Activităţile principale din cadrul proiectului prevăd: elaborarea unui suport de curs, implementarea programului de instruire pentru formatorii naţionali; implementarea programului de instruire pentru formatorii locali şi şefii Centrelor Metodice (cca 800 de persoane);  organizarea programului de instruire pentru toţi profesorii de liceu din mediul rural (cca 9500 persoane).

Pentru implementarea proiectului în teritoriu, a fost constituită o echipă de monitori locali, care vor organiza si vor monitoriza buna desfăşurare a activităţilor din liceele fiecărui raion.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *