O PUBLICAŢIE ÎN SPRIJINUL INCLUZIUNII

A apărut primul număr al publicaţiei Inclusiv Eu,  Buletin informativ de educaţie incluzivă al Centrului de Zi Speranţa, editat în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în cadrul unui proiect implementat cu suportul Asociaţiei obşteşti Hilfswerk, Austria. Materialele publicate abordează subiecte ce ţin de  diverse aspecte ale educaţiei incluzive, prezintă cadrul de referinţă general pentru identificarea direcţiilor de acţiune în vederea accesului la educaţie al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES), promovează modele de parteneriat şi colaborare etc. La redactarea ediţiei şi-a adus contribuţia echipa redacţională a revistei Didactica Pro… Buletinul va fi distribuit la DRÎTS, şcoli-internat, centre de zi, centre de resurse şi alte organizaţii care lucrează cu copiii cu CES.