CEPD

98243

 

Rezumat: Este o activitate de parteneriat pentru implementarea componentei Dezvoltare organizaţională din cadrul  proiectului „Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova (CONSEPT), realizat cu sprijinul financiar al Fundaţiei „Liechtenstein Development Service” (LED). Obiectivul general al proiectului constă în elaborarea unui sistem mai flexibil şi mai bine ajustat  la solicitările pieţei muncii, în scopul susţinerii şi integrării tuturor celor ce sînt în căutarea unui loc de muncă.

Scopul componentei: dezvoltarea organizaţională a şcolilor profesionale incluse în proiect, prin oferirea unui suport profesional echipelor manageriale, inclusiv asistarea şi monitorizarea  fiecărei şcoli în elaborarea unui plan de dezvoltare funcţional, oferirea serviciilor de consultanţă şi expertiză în domeniu.

Activităţi principale:

  1. Evaluarea necesităţilor de formare ale personalului managerial şi a capacităţilor organizaţionale ale şcolilor din proiect;
  2. Implementarea activităţilor de formare pentru echipele administrative, inclusiv:
    1. Seminarul-training „Management educaţional”;
    2. Seminarul-training „Elaborarea Planului de Dezvoltare a Şcolii (PDŞ)”, modulele I şi II;
  3. Asistarea şi monitorizarea echipelor manageriale la elaborarea PDŞ;
  4. Organizarea atelierului comun pentru prezentarea PDŞ elaborate;
  5. Aprobarea finală a PDŞ.
În urma realizării acestei componente fiecare şcoală din proiect va fi administrată de o echipă eficientă, cu competenţe manageriale avansate şi va avea o strategie clară de dezvoltare.
 Coordonatoare proiect: Rima BEZEDE