Finanțator: Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA)

Perioadă de implementare: Ianuarie-decembrie 2024

Implementatori: Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Grup-țintă: adolescente și adolescenți, tineri și tinere, femei, inclusiv de etnie romă.

Obiective: asigurarea funcționării efective a 7 Spații Sigure statice din: Chișinău (Universitatea Tehnică de Stat, căminele nr. 2, 8 și 9; Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști; Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de plasament pentru refugiați de etnie romă, Testemițanu, 6); Criuleni, Școala Profesională; s. Costești, r. Ialoveni, Centrul de plasament pentru refugiați de etnie romă;  s. Congaz, r. Comrat, Centrul de plasament pentru refugiați de etnie romă.

Obiectivele-cheie ale Spațiului Sigur sunt orientate spre oferirea unui mediu în care indivizii pot:

  1. să comunice și să socializeze;
  2. să primească sprijin social;
  3. să acceseze servicii de răspuns multidisciplinar la violența de gen; să obțină informații despre prevenirea violenței de gen, dar și despre educația sexuală comprehensivă și igiena menstruală.
  1. Spațiile Sigure continuă să ofere activități axate pe prevenirea violenței de gen, pe promovarea egalității de gen și a echității sociale. Activitățile orientate spre prevenirea violenței de gen includ sesiuni de informare privind educația sexuală comprehensivă, riscurile violenței de gen, serviciile disponibile de răspuns la violența de gen/protecție și igiena menstruală; sesiuni de conștientizare și activități recreative, inclusiv în aer liber, culturale, creative, seri de film și de teatru. Sesiunile de conștientizare privind violența de gen pentru adolescentele și adolescenții, tinerele și tinerii din comunitățile de refugiați și comunitățile-gazdă sunt însoțite de donații, precum și de oferirea de vouchere pentru procurarea unor produse concrete. Aceste acțiuni vor contribuie la atingerea Obiectivului 2 al UNFPA: Cauzele și factorii care provoacă violența de gen sunt abordate prin intervenții de prevenire a fenomenului. Indicator Obiectiv 2.1.2: Numărul de persoane vizate de inițiativele de prevenire a violenței de gen. Țintă – 3380 de persoane.
  2. Spațiile Sigure oferă servicii multidisciplinare de răspuns la violența de gen, inclusiv primul ajutor psihologic, consiliere de bază, consiliere individuală, referire la servicii multisectoriale și servicii nespecializate. Mai mult, Spațiile Sigure vor distribui adolescentelor și tinerelor produse pentru igienă menstruală și vouchere de asistență pentru accesarea unor programe cuprinzătoare de prevenire și de răspuns la violența de gen și CSE. Aceste activități vor contribui la realizarea Obiectivului 3 al UNFPA: Supraviețuitorii și persoanele supuse la violență de gen au acces efectiv la servicii de răspuns multisectoriale cuprinzătoare. Indicator Obiectiv 3.1.1: Numărul de persoane referite la servicii multisectoriale de răspuns la violența de gen. Țintă − 690 de persoane. Indicator Obiectiv 3.2.1: Numărul de vouchere, numerar și articole distribuite. Țintă − 200 de seturi cu produse pentru igienă personală.
  3. Produse igienice și articole precum perii de păr, lanterne, termosuri, prosoape vor fi distribuite în timpul sesiunilor de educație sexuală comprehensivă și al activităților de prevenire a violenței de gen desfășurate de Spațiile Sigure cu participarea adolescentelor și adolescenților, a tinerelor și tinerilor din comunitățile de refugiați și comunitățile-gazdă. Acțiunea va contribui la realizarea Obiectivului 3 al UNFPA: Supraviețuitorii și persoanele supuse la violență de gen au acces efectiv la servicii de răspuns multisectoriale cuprinzătoare. Indicator Obiectiv 3.2.1: Numărul de vouchere, numerar și articole distribuite. Partenerul va distribui 200 de seturi cu produse pentru igienă personală.

De asemenea, în anul curent printre activitățile desfășurate în cadrul proiectului se numără:

  • Tabără de vară pentru refugiații ucraineni de 18-25 de ani, beneficiari ai Spațiilor Sigure, în cadrul căreia se va desfășura și campania Împreună pentru pace și unitate;
  • Eveniment cultural Pentru o lume mai bună. În cadrul evenimentului, adolescenții și tinerii refugiați, inclusiv de etnie romă, și semenii lor din comunitățile-gazdă își vor demonstra abilitățile dobândite pe parcursul activităților din oferta celor două Spații Sigure COTN si Testemițanu 6;
  • Eveniment sportiv la care vor participa atât adolescenți și tineri din rândul refugiaților, cât și cei din comunitatea-gazdă etc.;
  • Activități de capacitare a angajaților Spațiilor Sigure, cu accent pe educația sexuală comprehensivă și prevenirea violenței de gen.