PREZENTARE DE CARTE LA CLUBUL PAIDEIA

252_copLa 22 ianuarie curent, în cadrul Clubului de dezbateri educaţionalePaideia, a avut loc lansarea culegerii de eseuri de pedagogie comparată Meridiane educaţionale, semnată de Viorica GORAŞ-POSTICĂ şi scoasă recent de sub tipar la editura Universităţii de Stat din Moldova.

Profesori preuniversitari din mai multe localităţi ai republicii au salutat apariţia cărţii, subliniind utilitatea şi originalitatea reflecţiilor pentru înnoirea permanentă a mediului, procesului şi relaţiilor educaţionale la diferite niveluri. „Abordările pedagogice comparative au devenit în ultimul timp atractive atît pentru cercetători, cît şi pentru practicienii din diverse domenii, inclusiv graţie provocărilor şi deschiderilor copleşitoare actuale. În acest sens, proiectele de intervenţie constituie o mare şansă şi o deosebită oportunitate pentru dezvoltarea personală şi profesională a multor intelectuali din spaţiul estic european, aşa încît, pe parcursul a mai bine de un sfert de secol de carieră pedagogică, ni s-a oferit posibilitatea să studiem direct, în arealul de acasă, diverse sisteme educaţionale, să ne confruntăm nemijlocit cu realităţi  diferite, contrapunîndu-le, volens-nolens,  cu ceea ce avem noi”, reflectează autoarea.  Cei prezenţi au discutat despre avantajele şi dezavantajele învăţămîntului din alte ţări, au opinat şi au insistat vizavi de ceea ce am putea ameliora în sistemul nostru, preluînd şi adaptînd experienţele performante. În epoca globalizării/mondializării culturale şi economice, succesele din alte ţări ne impun să lansăm tot felul de comparaţii, chiar dacă, cel mai adesea, exerciţiul acesta nu rezistă, dar din el învăţăm, cu siguranţă, a fi mai buni şi mai competitivi, a optimiza mereu măreaţa operă cu umbrela protectoare EDUCAŢIE.  Nu este nici uşor, nici relevant, uneori, a contrapune sisteme cu tradiţii şi perspective diferite, dar este antrenant şi mobilizator a trasa obiective strategice de dezvoltare şi perfecţionare continuă, a îndemna şi ghida conaţionalii să opereze schimbări de calitate în activitatea pedagogică, să „dezrădăcineze” anumite practici şi atitudini defectuoase, începînd cu „firul ierbii” şi terminînd cu liderii de top, să îşi  pună postomodernii 4D, pentru a depista cauzele/frînele nepermis de îndelungate ale nenumăratelor lacune, astfel proiectînd schimbarea pe toate dimensiunile, la toţi actorii educaţionali: elevi/studenţi, cadre didactice şi manageriale, părinţi, APL etc. Tendinţa spre performanţe, spre managementul calităţii totale, susţinută de noile documente reglatoare din Republica Moldova,  Strategia Educaţia – 2020 şi Codul Educaţiei, călăuzeşte şi fortifică idealul de şcoală nouă, centrată  pe nevoile şi interesele educatului, orientată spre formarea de competenţe funcţionale, capabilă să contribuie la edificarea unei societăţi democratice şi atractive. Sperăm că experienţele din această carte, aşa cum s-a întîmplat pe parcursul anilor, prin materiale similare publicate de Viorica GORAŞ-POSTICĂ pe paginile săptămînalului  Făclia şi ale revistei Didactica Pro…, să inspire în continuare schimbarea din învăţămînt şi să unească eforturile din multiple unghiuri, aşa încît meridianele educaţionale să ne apropie şi să ne facă mai flexibili şi mai eficienţi în desăvîrşirea personalităţilor pe care le formăm, prin talanţii ce ne-au fost încredinţaţi. Or, ne dorim ca valorile promovate în şcoală, modelele culturale şi sociale avansate să dea roade/să fie resimţite mai mult în societatea noastră, în comunităţile bulversate de numeroase crize şi incertitudini.

252_2