PRIMELE DEZBATERI PUBLICE IN CADRUL PROIECTULUI PENTRU REFORME CALITATIVE ÎN EDUC

206_copÎn cadrul proiectului Pentru reforme calitative în educaţie,  au fost organizate Discuţiile publice locale pentru actori educaţionali şi comunitari. Aceste activităţi au oferit un cadru  contextualizat pentru dezbateri pe marginea  problemelor şi direcţiilor semnalate de documentele actuale de politici educaţionale, inclusiv reforma structurală şi pregătirea cadrelor didactice performante.

Pe parcursul fiecărei activităţi au fost propuse soluţii locale pentru problemele curente din  sistemul educaţional, dar şi sugestii de îmbunătăţire a procesului de elaborare şi implementare a politicilor educaţionale într-un mod deschis şi transparent, cu implicarea părinţilor, elevilor, profesorilor şi managerilor.

Discuţia publică nr.1 (Enichioi, Cantemir)

În data de 18 septembrie curent  a demarat prima discuţie publică locală  la LT Enichioi, rn. Cantemir cu genericul  Reforma structurală / optimizarea reţelei şcolare.  În calitate de moderatori au fost: Valeriu Gorincioi şi Iurie Melinte.

Participanţii, în număr de 30 de persoane, au fost informaţi despre  documentele de politici publice care stau la baza reformei structurale. Părinţii, profesorii, reprezentanţii APL şi elevii şi-au expus  principalele temeri şi aşteptări de la reforma structurală. De asemenea, au analizat participativ situaţia la zi în ţară, raion şi comunitate, prezentînd studii de caz relevante, argumente pro şi contra implementării reformei, provocînd dezbateri interesante şi constructive. Cei prezenţi au  subliniat faptul că pentru o reformă calitativă e nevoie să fie soluţionate probleme curente ce ţin de infrastructură,  asigurare cu materiale didactice, dar şi o schimbare cardinală de mentalitate.

Constatări şi aprecieri:

  1. Comunitatea  Enichioi, rn. Cantemir este una în dezvoltare, deschisă spre schimbare şi reforme.
  2. Subiecţii reformei structurale (părinţi, profesori, reprezentanţi APL, elevi) conştientizează  importanţa reformei structurale a sistemului educaţional  şi sunt deschişi să se implice activ în realizarea ei pentru a obţine o nouă calitate a educaţiei în ţară.
  3. Totodată,  sunt recunoscute atît punctele slabe, cît şi riscurile implementării reformei (incertitudine şi instabilitate politică şi economică,  problemele de mentalitate depăşită,  corupţia, justiţia nereformată etc.)
  4. In urma analizei SWOT, participanţii la activitate şi-au trasat obiective pentru rezolvarea problemelor analizate.             

În data de 26 septembrie 2014 a avut loc Discuţia publică nr. 2 cu genericul Educaţia non-formală. Valorificarea potenţialului comunităţii în vederea diversificării ofertei educaţionale a şcolii. Moderatori: Angela Muşenco, Viorica Goraş-Postică.

În cadrul activităţii s-a pus accentul pe implicarea comunităţii în viaţa şcolii şi necesitatea parteneriatelor şcoală-familie-comunitate. Participanţii – părinţi, profesori, reprezentanţi APL, elevi – au oferit propuneri concrete cum ar putea contribui şcoala la îmbunătăţirea vieţii comunităţii şi viceversa. În baza dezbaterilor putem menţiona că comunitatea locală din Boşcana are o atitudine pozitivă faţă de şcoală, în general, şi faţă de educaţia non-formală, în special; părinţii, bunicii, reprezentanţii APL-ului implicîndu-se în parteneriate comune pentru sprijinirea activităţilor educaţionale.

Constatări şi aprecieri:

  1. Cadrele didactice din şcoală recunosc şi apreciază sprijinul comunităţii, menţionînd că, chiar în condiţiile în care s-au separat de bugetul primăriei, trecînd la autogestiune, primarul şi consilierii locali participă în iniţierea unor activităţi educaţionale comune.
  2. Administraţia şcolii a recunoscut că majoritatea activităţilor de educaţie non-formală ţin de educaţia artistică, tehnologică şi sportivă a copiilor; au remarcat că urmează să implice mai mult cadrele didactice pensionare în activităţi de voluntariat pentru educaţia casnică şi cotidiană a copiilor, să organizeze mai multe activităţi comunitare, facilitate de agenţii economici, meşterii populari, consătenii cu diferite hobby-uri.

 

Coordonator proiect:  Lilia NAHABA,
tel. 54 25 56; str. Armenească 13, Chişinău

206_3 206_2 206_4 206_5 206_7