PROGRAM DE FORMARE PENTRU DIRIGINŢI

EFDIR_1În perioada 7-8 aprilie 2012, cîte 6 profesori de la  Liceul Teoretic Chipeşca, Şoldăneşti şi Liceul Teoretic Carabetovca, Basarabeasca au beneficat de un Program de formare pentru diriginţi în cadrul proiectuluiComunităţi şcolare în acţiune: Crearea condiţiilor de persistare în şcoală a copiilor din familiile social-vulnerabile. Aceste două instituţii au fost incluse suplimentar în proiect pentru anul 2012.

Maria LUNGU, Ludmila ŞCHIOPU, Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Lilia NAHABA – formatori cu experienţă ai Centrului, au abordat următoarele subiecte: Activităţi extracurriculare. Recomandări psihopedagogice actuale; Învăţ să mă cunosc; Învăţ drepturile şi nevoile mele; Învăţ să comunic cu ceilalţi; Învăţ să soluţionez conflicte; Învăţ să iau decizii; Învăţ să fac faţă riscurilor; Învăţ să fiu activ şi responsabil în comunitate;Învăţ să-mi construiesc viitorul; Planul individualizat; Etica profesională; Sugestii pentru implementarea cu succes a proiectului.
Profesorii s-au implicat activ în activitate şi au menţionat că acest program este de maximă utilitate pentru ei, cei care îndeplinesc deseori rolul nu numai de diriginte, dar şi de prieten, părinte pentru copiii din familiile social-vulnerabile. Acest program, au menţionat diriginţii, le va ajuta să comunice mai eficient, să fie mai toleranţi, mai asertivi,  să fie mai aproape de copii.
În luna mai, va avea loc activitatea de evaluare şi certificare, la care fiecare cadru didactic urmează să prezinte rezultatele realizării unui Program de formare a diriginţilor pentru activitatea cu copiii din familiile social-vulnerabile, în baza seminarului organizat la C.E. PRO DIDACTICA. Profesorii vor proiecta şi realiza seminarul în cauză de, minimum, 4 sesiuni, alegînd cîte una-două activităţi la fiecare subiect abordat, care ar fi mai relevante pentru colegii din insituţia pe care o reprezintă. De asemenea,  fiecare profesor va elabora un plan individualizat de dezvoltare pentru, cel puţin, un elev din familiile problematice, conform algoritmului prezentat de formatorii-psihologi.

Lilia NAHABA, coordonator  de proiect
EFDIR_2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *