PROGRAM DE FORMARE PENTRU FORMATORI ÎN EDUCAŢIA ADULŢILOR

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă, completarea grupului de cursanţi pentru  programul de instruire Formare de formatori în educaţia adulţilor. Scopul programului constă în abilitarea profesională a cadrelor didactice şi manageriale în domeniul instruirii adulţilor. În urma acestei activităţi beneficiarii cursului vor putea elabora, proiecta şi implementa programe de formare destinate adulţilor, inclusiv la CE PRO DIDACTICA. Programul se adresează persoanelor interesate de instruirea adulţilor în diverse domenii, în special cadrelor didactice şi manageriale, reprezentanţilor ONG-urilor care prestează sevicii de instruire etc

Activitatea se va desfăşura în baza principiilor învăţării experienţiale cu aplicarea tehnicilor specifice de lucru cu adulţii. Programul de instruire include  160 de ore (3 zile de formare, 2 zile pentru activitatea de follow-up).

Printre subiectele care vor fi abordate se numără:

  • Principiile organizării instruirii destinate adulţilor
  • Competenţele formatorului
  • Analiza aşteptărilor formabililor
  • Analiza grupului-ţintă
  • Stiluri de instruire
  • Evaluarea programului de formare etc.

Modul de desfăşurare: prezentări interactive, dezbateri, simulări, aplicaţii, lucru în grup etc.
Taxa de participare: 1200 lei.
Perioada desfăşurării programului va fi stabilită imediat ce va fi constituit grupul.
Persoanele interesate se pot înscrie pînă la data de 28 februarie 2014.

Persoană de contact:
Rodica Catareu
tel: 022 54 19 94; 022 54 25 56
e-mail: prodidactica@prodidactica.md