PROGRAM DE FORMARE PENTRU FORMATORI ÎN MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

În perioada 15-17 august curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a avut loc programul de instruire Formare de formatori în managementul educaţional.

Scopul programului a constat în abilitarea profesională a cadrelor didactice şi manageriale în domeniul instruirii adulţilor. La program au participat cadre didactice şi manageriale, reprezentanţi ai ONG-urilor care prestează servicii de instruire a adulţilor. Activitatea s-a desfăşurat în baza principiilor învăţării experienţiale cu aplicarea tehnicilor specifice de lucru cu adulţii.

Printre subiectele care au fost abordate se numără: principiile organizării instruirii destinate; adulţilor; competenţele formatorului; analiza aşteptărilor formabililor; analiza grupului-ţintă; stiluri de instruire; evaluarea programului de formare etc.

Prezentările interactive, dezbaterile, simulările, aplicaţiile şi activităţile de lucru în grup au facilitat implicarea tuturor participanţilor, în vederea certificării acestora.

În calitate de formatori au participat Valentina Chicu şi Serghei Lîsenco.

Anunţăm că se află în curs de completare grupele pentru alte programe de instruire, inclusiv la Formare de formatori în educaţia adulţilor, Formare de competenţe prin strategii didactice interactive, Competenţa acţional-strategică etc.

Lilia NAHABA,

coordonator de program