PROGRAME DE CONSOLIDARE ŞI PROMOVARE A IMAGINII ŞCOLII PROFESIONALE ÎN PROIECTUL CONSEPT

190_copComponenta ”Dezvoltare organizaţională”, implementată de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi sprijinită financiar de Fundaţia Liechtenstein Development Service (LED), are drept scop îmbunătăţirea funcţionării şcolilor profesionale prin consolidarea competenţelor manageriale ale membrilor echipelor administrative.

În acest context, la Centru, se desfăşoară activităţi sistematice de informare şi formare care asigură suport profesional cadrelor manageriale din 9 instituţii şi oferă un cadru favorabil pentru schimb de experienţă şi bune practici în domeniul managementului educaţional.

Printre activităţile de ultimă ora se numără seminarul-training cu genericul ”Marketing educaţional. Strategii de promovare a imaginii şcolii”.  Această activitate face parte dintr-o iniţiativă amplă de a consolida imaginea şcolii profesionale prin promovarea serviciilor şi rezultatelor activităţilor din instituţie, prin implementarea unor strategii de marketing educaţional şi prin utilizarea unor instrumente moderne şi originale de promovarea a imaginii. Cele 14 instituţii din cadrul proiectului CONSEPT sunt sprijinite în procesul de elaborare şi implementare a programului  de marketing educaţional şi promovare a imaginii.

Astfel, pe parcursul a cinci zile de activitate, au fost abordate subiecte de interes major, ce ţin de îmbunătăţirea procesului de promovarea a imaginii, accent fiind pus pe rolul şi importanţa elaborării şi implementării unui program de marketing educaţional; modalităţile de analiza situaţiei actuale la capitolul marketing educaţional  şi depăşirea problemelor şi dificultăţilor curente în vederea consolidării imaginii şcolii profesionale. Fiecare echipă a elaborat un program de marketing formulînd scopul şi obiectivele acestuia, activităţile cheie, rezultatele şi impactul aşteptat.  Un aspect important, abordat în fiecare program, se referă la durabilitatea acestuia, or, doar prin planificarea unor acţiuni durabile din puncte de vedere financiar şi logistic, instituţiile vor reuşi să promoveze imaginea şcolii indiferent de oportunităţile viitoare de finanţare.

Următoarele activităţi din cadrul proiectului se vor desfăşura în şcolile participante. Fiecare şcoală profesională va fi sprijinită financiar în procesul  de implementare a programului de marketing educaţional şi promovare a imaginii pe parcursul anului 2014.

Rima Bezede,
Coordonatoare Proiect

190_1 190_2 190_4