PROIECTE COMUNITARE PENTRU CONSOLIDAREA PARTENERIATELOR CU ASOCIAŢIILE DE PĂRINŢI

Pe 26-27 decembrie curent, în incinta  Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc seminarul de evaluare şi certificare a participanţilor  la programul de formare Consolidarea ONG-urilor locale prin intermediul parteneriatelor comunitare, realizat în cadrul proiectului cu acelaşi titlu, oferit prin intermediul Departamentului de Stat al Statelor Unite. Scopul proiectului constă în a contribui la consolidarea ONG-urilor locale (asociaţiilor de părinţi) prin iniţierea de parteneriate comunitare în mediul rural.

Şase ONG-uri rurale: AO Veghetorul, Agronomovca, Ungheni; AOPP Unţești, Ungheni; AOPaladium, Voloviţa, Soroca; APP Ulmu, Ialoveni; AO Speranța, Cușmirca, Șoldănești; APP Generaţia Nouă Zîrneşti, Cahul, au beneficiat de instruire în domeniul scrierii şi implementării de proiecte educaţionale de intervenţie, de schimb de experienţă şi de cîte un grant în valoare de 1 000 dolari SUA, necesar pentru realizarea unui proiect local, în vederea rezolvării unor probleme concrete cu care se confruntă asociaţia de părinţi sau şcoala în care aceasta activează. Au avut prioritate problemele ce ţin de sprijinirea copiilor din familii social-vulnerabile, iar printre beneficiarii proiectului sînt copiii, părinţii, şcoala sau comunitatea în ansamblu.

La seminarul de evaluare, echipele de proiect, constituite din manageri şcolari şi comunitari, profesori au prezentat şi au evaluat proiectele elaborate. De asemenea, s-a realizat ultima etapă de instruire cu privire la aspecte pedagogice ce ţin de activitatea ONG-urilor, de evaluarea proiectului şi de rolul activităţii de echipă în implementarea proiectelor de intervenţie.

Programul de instruire a echipelor locale s-a desfăşurat în octombrie-decembrie 2012, iar proiectele locale se vor implementa în perioada ianuarie-mai 2013. Cei 24 de participanţi la program au fost certificaţi în domeniul pedagogiei generale şi a managementului proiectelor de intervenţie educaţională.

Coordonator proiect: dr. conf. univ.VIORICA GORAŞ-POSTICĂ;  tel. 069366848; 54 25 56

Flag2-300x189

“Acest proiect este realizat graţie susţinerii generoase a poporului american prin intermediul Departamentului de Stat al Statelor Unite. Conţinutul acestui proiect ţine de responsabilitatea Centrului Educaţional PRO DIDACTICA şi al ONG-urilor/ Asociaţiilor /şcolilor implicate şi nu reflectă neapărat opiniile Departamentului de Stat sau ale Guvernului Statelor Unite ale Americii.”