PROIECTE LOCALE COORDONATE DE PRO DIDACTICA

Pe 28 mai curent, la Soroca, în parteneriat cu DGRÎTS Soroca, a fost organizată Conferinţa de bilanţ în cadrul căreia au fost prezentate realizările locale din proiectul „Să ne ajutăm copiii comunicînd şi acţionînd împreună”. Activitatea a vizat Componenta „Activitate Comunitară de Cercetare” din cadrul Proiectului „Optimizarea participării şi calităţii educaţionale în ţările Europei de Sud-Est”, sprijinit financiar de Institutul pentru o Societate Deschisă Budapesta, Educational Support Program, CEPS Ljubljana,  s-au implementat un şir de activităţi locale.

În perioada 10-11 martie 2009, la Gimnaziul Ţepilova, r. Soroca, s-a desfăşurat „Atelierul de elaborare a proiectului unei acţiuni comunitare”. Activitatea se înscrie în cadrul cercetării aspectelor semnificative ale relaţiei şcoală-familie din perspectiva identificării resurselor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. Scopul atelierului vizează optimizarea parteneriatului şcoală-părinţi prin oferirea unui suport profesional actorilor educaţionali din Ţepilova în vederea organizării unei activităţi comunitare. De asemenea, au fost sensibilizaţi părinţii, profesorii şi elevii pentru identificarea şi soluţionarea problemelor în cadrul parteneriatului şcoală-familie, prin implicare activă, care nu se reduce doar la contribuţii materiale. Determinarea problemelor prioritare ale parteneriatului şcoală-părinţi şi activitatea comunitară „Să ne ajutăm copiii comunicînd şi acţionînd împreună” au fost finalităţile atinse de către participanţi în urma acestei activităţii. Astfel, în perioada imediat următoare, la Ţepilova a avut loc Evenimentul de colectare a fondurilor pentru asigurarea durabilităţii activităţilor organizate cu părinţii şi a fost iniţiat un Club Părinţilor, pentru care au optat părinţii, profesorii şi elevii din gimnaziu. Clubul Părinţilor cu genericul „Invitaţie la educaţie” îşi propune să contribuie la optimizarea comunicării părinţi-şcoală, să ofere posibilitatea de a se pune în discuţie cele mai stringente probleme cu care se confruntă actorii educaţionali şi, nu în ultimul rînd, să identifice în comun probleme şi să găsească, tot în comun, soluţii. Şedinţa de iniţiere a Clubului a avut loc în incinta Gimnaziului Ţepilova la 14 mai 2009, avîndu-i ca participanţi pe elevi, părinţi, bunici, profesori. În cadrul acestei activităţi a fost elaborată agenda şedinţelor pentru anul de învăţămînt 2009-2010. Temele care urmează a fi abordate au fost selectate în funcţie de necesităţile de informare şi de cunoaştere ale părinţilor vizavi de aspectele legate de curriculum, evaluare, politici educaţionale, relaţia profesori-elevi-părinţi, comunicare etc. Iniţiativele şi acţiunile locale realizate în cadrul acestui proiect scurt ca durată, dar consistent ca şi conţinut, au fost prezentate în cadrul Conferinţei de bilanţ, organizate la Soroca în parteneriat cu DGÎ Soroca la 28 mai curent. La activitatea în plen şi la discuţiile din cadrul atelierelor au participat activ managerii gimnaziilor şi şcolilor medii din raion. Informaţiile asupra activităţilor şi rezultatelor Proiectului „Să ne ajutăm copiii comunicînd şi acţionînd împreună” au trezit un interes deosebit pentru domeniul parteneriatului educaţional şi au favorizat conştientizarea mai profundă a problemelor legate de acest aspect important. Materialele elaborate şi utilizate în cadrul proiectului au fost sintetizate în lucrarea „Parteneriatul şcoală-familie. Iniţiative locale”, editată în luna mai curent. Sperăm ca aceste activităţi să exercite un impact semnificativ asupra stabilirii şi menţinerii unui parteneriat eficient şcoală-familie, iar Gimnaziul Ţepilova să devină o resursă importantă de practici pozitive în domeniu.

Rima BEZEDE,

coordonatoare proiect

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *