ROLUL EDUCAŢIEI ÎN SOCIETĂŢILE MULTICULTURALE

În data de 5 martie 2013 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA organizează, în parteneriat cu Centrul pentru Iniţiative Educaţionale din Letonia şi Asociaţia de tineret ”Republica Deschisă” din Estonia, un seminar cu participarea unui grup de experţi din aceste ţări. Activitatea se desfăşoară în cadrul proiectului Rolul educaţiei în societăţile multiculturale: lecţii învăţate, implementat cu sprijinul financiar al Programului Est Est fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova.

Evenimentul va întruni reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Biroului Relaţii Interetnice, Institului de Ştiinţe ale Educaţiei, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău, comunităţilor minorităţilor etnice din Republica Moldova; profesori universitari, manageri şi profesori şcolari etc.şi are drept scop: a)  familiarizarea acestora cu experienţaLetoniei şi Estoniei, privind o mai bună integrare socială a minorităţilor etnice prin sporirea rolului educaţiei; b) împărtăşirea practicilor educaţionale de succes, care au contribuit la coeziunea socială şi consolidarea societăţii multiculturale din aceste ţări; c) sensibilizarea opiniei publice din republica noastră asupra problemelor existente în societate, privind integrarea minorităţilor etnice.

Agenda seminarului include următoarele tematici:

  • Politici de integrare a minorităţilor etnice in Letonia si Estonia;
  • Convieţuirea într-un spaţiu multicultural: rolul instituţiilor publice şi al societăţii civile;
  • Integrare prin educaţie. Modele de implementare a educaţiei bilingve în Letonia şi imersiune lingvistică în Estonia – realizări şi dificultăţi;
  • Analiza de nevoi pentru Republica Moldova.

Activitatea va fi facilitată de experţii în domeniu: Daiga Zake, directorul Centrului pentru Iniţiative Educaţionale, Letonia; Irene Käosaar, şefa Departmentului Învăţămînt General al Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei din Estonia; Katri Raik, directorul Colegiului din Narva de pe lîngă Universitatea din Tartu, Estonia.

Seminarul va avea loc în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA(www.prodidactica.md), cu sediul în str. Armenească 13, cu începere de la ora 10.00 şi finisînd cu ora 16.00 după-amiază.

Persoana de contact: Silvia Barbarov, coordonator de proiect
Relaţii la tel.: 0 22/54 19 94 şi 0 22/54 25 56
e-mail: sbarbarov@prodidactica.md