S-AU ÎNCHEIAT VIZITELE DE MONITORIZARE ÎN CADRUL PROIECTULUI „CONSOLIDAREA ONG-URILOR LOCALE PRIN INTERMEDIUL PARTENERIATELOR COMUNITARE

La sfîrşitul lui aprilie curent, echipa de proiect de la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a încheiat vizitele de monitorizare la cele 6 ONG-uri locale, care implementează proiecte de fortificare a parteneriatelor comunitare.La Liceul Teoretic Zîrneşti, Cahul, am asistat la masa rotundă „ Stop delicvenţei juvenile!”, la care au participat diriginţi de clasă, părinţii copiilor din grupul de risc, administraţia şcolii, membrii grupului de implementare, primarul, asistenta socială, inspectori de la poliţia raională, preotul din localitate.

Au fost aduse la cunoştinţă obiectivele proiectului şi a mesei rotunde, fiecare participant a avut ocazia să-şi expună puctul de vedere asupra problemei în discuţie. Au fost prezentate statistici locale, un film scurt şi o prezentare PPT despre delicvenţa juvenilă. Ulterior, participanţii au discutat despre măsurile de îmbunătăţire a situaţiei, cum poate fiecare actor comunitar să contribuie la acest proces, iar rezultatul a fost elaborarea unui set de măsuri concrete şi rolul fiecărei instituţii din comunitate.

Asociaţia Obştească “Veghetorul” de la Agronomovca, Ungheni a deschis în cadrul proiectului un centru pentru copiii din familiile social-vulnerabile, cu diferite oportunităţi pentru petrecerea timpului liber. La activitatea monitorizată, copiii au fost implicaţi într-un training, în care au soluţionat în mod participativ diverse probleme din viaţa şcolară şi comunitară, astfel, pe lîngă expunerea problemei de către formator, copii erau rugaţi să-şi expună părerea proprie. Ei au lucrat şi în grupuri unde au avut de realizat sarcini concrete. Am observat un interes sporit al copiilor pentru subiectele discutate.

La Asociaţia părinţilor şi profesorilor din Unţeşti Ungheni a fost inaugurat un centru de reurse, unde copiii pot desfăşura mai multe activităţi concomitent, împreună cu părinţii. O sală de clasă din şcoală a fost dotat cu materiale necesare, astfel încît elevii după ore să poată petrece timpul frumos şi interesant. O activitatea de bază este confecţionarea costumelor populare la care se lucrează intens pentru a le crea în totalitate manual, împreună cu un facilitator specialist în domeniu. Administraţia şcolii consideră că acest proiect este unul foarte necesar pentru consolidarea relaţiilor dintre părinţi şi copii şi un refugiu pentru cei care nu au parte de căldura părintească, aceştia fiind plecaţi peste hotare. Fiind la o primă experienţă de implementare a unui proiect în cadrul instituţiei, echipa depune toate eforturile pentru a îndeplini cu success tot ce şi-au propus. Iar copiii şi părinţii vin cu plăcere la activităţi şi chiar unii din părinţi susţin că învaţă şi ei ceva nou venind la central de resurse împreună cu odraslele lor.

Asociaţia Obştească Speranţa de la  Cuşmirca, Şoldăneşti se impune prin activităţile interactive realizate cu copiii şi părinţii, inclusiv prin cele dedicate relaţionării calitative dintre părinţii şi elevii claselor primare. Laboratoarele de creaţie „Învăţarea prin joc”, „Arta frumosului”, Teatrul social, atelierele impresionante de artizanat cu numeroase creaţii originale – constituie esenţa reanimării participării părinţilor în viaţa şcolii în cadrul proiectului cu titlu sugestiv „Părinte de succes poţi fi şi tu”. Apreciem coeziunea echipei de implementare a proiectului local, dar şi sprijinul plenar din partea administraţiei şcolii.

La AO Paladium din Voloviţa, Soroca se implementează o iniţiativă originală de creare a unui centru comunitar pentru acordarea de ajutor în soluţionarea problemelor educaţionale tuturilor copiilor rămaşi temporar fără supravegherea părinţilor. Editarea unui buletin informativ lunar ”Pentru dumneavoastră, părinţi”, organizarea cluburilor de discuţii, a şedinţelor comune cu părinţii şi copiii sînt activităţile cheie desfăşurate cu dedicaţie şi grijă pentru ziua de miine a localităţii.  Clubul de dezbateri „Agresivitatea ca implicaţie asupra relaţiilor părinţi-copii” a adunat o audienţă importantă, constituită din părinţi, bunici, tutori, copii de diferite vîrste, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi raionale, medicul, poliţistul etc. Agresivitatea sub diferite forme, manifestată atît în comportamentul copiilor, cît şi al părinţilor a fost dezbătută în profunzime şi multiaspectual, deoarece persistă şi influenţează negativ dezvoltarea personalităţii copiilor şi relaţiile cu adulţii, dar şi conduita morală în comunitate, în general.

În concluzie, putem afirma că proiectele locale şi-au realizat obiectivele preconizate, iar impactul activităţilor organizate de echiipele de proiect este vizibil în comunităţile respective, inclusiv prin senzibilizarea şi animarea participării părinţilor  în viaţa şcolii.

VIORICA GORAŞ-POSTICĂ, RODICA CATAREU