SCHIMB DE BUNE PRACTICI ÎN CADRUL PROIECTULUI „LEADERSHIP EDUCAŢIONAL” – SEMINAR METODIC LA LICEUL TEORETIC PETRUNEA, GLODENI

petrunea3La 18 aprilie curent  profesorii din cele 3 şcoli implicate în proiectul „Leadership educaţional” – LT „Emil Necula” din Mereni Anenii Noi, LT „Liviu Damian”  din Rîşcani şi LT Petrunea au avut bucuria de a se reîntîlni pentru a disemina rezultatele propriilor cercetări din proiectele de dezvoltare profesională, eforturile de schimbare şi de introducere a unor practici pozitive în şcoală.

  • Am urmărit CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ  din liceul teoretic Petrunea, care se caracterizează printr-un ethos profesional înalt, valorile dominante fiind: echitatea, cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitatea, entuziasmul, dorinţa de afirmare etc. În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale şi suportive.

MISIUNEA ŞCOLII este de a facilita învăţarea reuşită a tuturor elevilor. Crearea unei atmosfere psiho-sociale în care toţi elevii se vor simţi bine, sigur şi confortabil şi vor avea o motivaţie intrinsecă faţă de procesul educaţional. Protecţia socială a copiilor, formarea noilor orientări valorice şi stimularea performanţelor se realizează prin organizarea unui spaţiu larg de activităţi în diferite domenii de cunoaştere şi aplicare; antrenarea în activitatea extracurriculară şi extraşcolară a O.N.G.-urilor, a comunităţii locale şi informarea părinţilor referitor la cele mai recente realizări din domeniul ştiinţelor educaţiei.
Tematica proiectelor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice de la Petrunea implicate în proiect se prezintă astfel:

  • Lucrul diferenţiat în cadrul orelor de limba şi literatura rusă în contextul unui învăţămînt formativ – Lazari Zinaida
  •  Învăţarea creativă în cadrul orelor de limba şi literatura română  în ciclul primar –Maican  Feodora
  • Cum matematica devine atractivă pentru elevii de gimnaziu – Guşan Tamara
  • Abordarea interdisciplinară a unui mod sănătos de viaţă la orele de biologie –  Banari Ana
  • Eficienţa strategiilor didactice de comunicare orală în cadrul orelor de limbă engleză– Cadelnic Natalia

Colegii din şcoală, împreună cu musafirii, au asistat la activităţi practice, consistente şi inedite, ale elevilor şi profesorilor la temele de mai sus, au apreciat foarte mult efortul doamnei directoare Zinaida Lazari, care a declarat că în şcoală nu există elevi slabi, ci doar elevi buni pentru lucruri diferite şi a profesoarelor Guşan Tamara, Maican Feodoraşi Banari Ana. Am  rămas plăcut surprinse de creativitatea şi ingeniozitatea, munca plină de sacrificii şi dăruire pentru copiii din comunitatea lor, dar şi de activismul şi scînteiele din ochii elevilor.  Am fost conduşi  şi puşi la încercări intelectuale şi culturale prin Impărăţia Matematicii, a Limbii Române şi a Modului Sănătos de Viaţă.
Expeţii-formatori din proiect Viorica Goraş-Postică şi Rima Bezede au  avut o prezentare de sinteză a conceptelor din proiect, intitulată „Leadershipul Educaţional – un proiect – provocare pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice”. De asemenea, s-au discutat unele instrumente de cercetare, care vizează schimbul de experienţă şi învăţarea multinivelară prin intermediul reţelelor, la nivelul elevului, profesorului, şcolii ca şi comunitate de învăţare şi a sistemului educaţional, în ansamblu.
Un aspect important al întrunirii noastre a fost  şi faptul că, pe lîngă reprezentanta Direcţiei raionale de Învăţămînt, la seminar a participat şi primarul din localitate, dl Ion Prodaniuc, care a declarat cu demnitate că se mîndreşte cu profesorii şi cu şcoala din localitate, succesele ei fiind şi ale autorităţilor publice locale, cu  care se colaborează eficient pe bază de parteneriat durabil.

Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Rima BEZEDE

petrunea2 petrunea1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *