SCHIMB DE EXPERIENŢĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INTERCULTURALE

215_cop (1)În perioada 30 noiembrie – 5 decembrie curent, 14 reprezentanţi ai societăţii civile de pe ambele maluri ale Nistrului şi Ucraina au efectuat o vizită de studiu în  Stockholm, Suedia.

Scopul vizitei a constat în familiarizarea cu bunele practici suedeze în domeniul promovării toleranţei şi a educaţiei interculturale.  şi  a fost organizată în cadrul Programului “Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat şi realizat de PNUD.

Directoarea unei şcoli primare din Stockholm a prezentat un curriculum opţional original pentru promovarea dialogului intercultural şi a toleranţei, promovat de către ONG-ul ”Ordinul Linguriţei de Ceai”,  pentru toate clasele învăţămîntului general, inclusiv pentru grădiniţe (cuprinzînd copii de la 6 la 15 ani). Acesta se implementează în regiuni multiculturale ale Suediei, unde copii vorbesc acasă peste 25 de limbi.  Valorile comune ale acestora: respectul, liniştea, responsabilitatea, bucuria de la şcoală, securitatea psihologică îi ajută să se simtîă bine împreună, începînd cu  respectarea  celor mai simple reguli: În şcoala noastră ne respectăm unii pe alţii, Iubeşte-l pe aproapele tău ca pe tine însuţi etc.

O impresie deosebită în cadrul programului ne-a produs-o vizita la şcoala primară ALTA dintr-o localitate apropiată de capitală. Copiii sănătoşi, activi, căliţi,  mulţi hiperactivi, după noi, marea majoritate tipic nordici, blonzi, foarte coloraţi, divers îmbrăcaţi şi deschişi la intercaţiune şi dialog, aveau un comportament foarte liber. Am asistat la o lecţie în clasa a II-a, cu tema: Toleranţa-Intoleranţa, organizată în cheia metodei proiectelor de grup, copiii fiind divizaţi în două grupe. Aveau de ilustrat ce înseamnă Toleranţa şi ce înseamnă intoleranţa, în activitate fiind ghidaţi de învăţătorul de bază şi de cadrul didactic de sprijin, care lucrează cu jumătate de clasă la lecţiile practice, dar şi la programul prelungit de după amiază. Am remarcat  un mediu de învăţare foarte prietenos, copii total descătuşaţi.  Învăţătorii au recunoscut că nu pun în clasele mici accent pe achiziţiile cognitive şi că şcoala suedeză, în general, nu este printre primele în lume,  contînd foarte mult însă dezvoltarea individuală creativă a fiecărui copil, libertatea oferită şi confortul fiecăruia.

Parteneriatul iniţiat ne obligă să învăţăm unii de la alţii şi să devenin mai buni fiecare în parte. Efortul de apropiere şi de promovare a dialogurilor de unire spirituală ale celor două maluri ale Nistrului, în pofida situaţiei politice tensionate, sperăm să se încununeze cu succese practice sensibile. Or, pacea este posibilă în toată lumea prin eforturile fiecăruia. Proiectele de soluţionare paşnică a conflictelor stimulează cunoaşterea culturilor noastre şi preţuirea diversităţii, nu doar la nivelul sistemului de învăţămînt, dar şi la nivel politic şi social.

Activitatea s-a produs în cadrul proiectului ”Educaţie interculturală pe ambele maluri ale Nistrului”,  implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA,  în parteneriat cu Centrul de Inovaţii Educaţionale şi Programe Sociale din Transnistria, Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj şi Centrul de Integrare şi Dezvoltare din Ucraina,   Scopul proiectului constă în ameliorarea dialogului intercultural şi promovarea diversităţii culturale la nivel local şi regional, prin intermediul cooperării eficiente între instituţiile guvernamentale şi  societatea civilă. Activităţile cheie din proiect au inclus elaborarea şi editarea materialelor experimentale pentru o nouă disciplină opţională în grădiniţă şi în clasa întîi “Cultura bunei vecinătăţi”; formarea cadrelor didactice desfăşurarea şi monitorizarea experimentului pedagogic şi evaluarea materialelor, în vederea diseminării acestora şi a propunerii disciplinei în lista opţionalelor recomandate de Ministerul Educaţiei., pentru  învăţământul obligatoriu, inclusiv în zonele multietnice.  Conferinţa de bilanţ a proiectului va avea loc în februarie 2015, iar monitorizarea experimentului va dura pînă la finele anului curent de învăţămînt .

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi:
Viorica Goraş-Postică, coordonator de proiect
Tel. 0225425 56; 069366848,   www.prodidactica.md

215_1 215_2