ŞCOALA ŞI DIALOGUL INTERCULTURAL. INSTRUMENTE DE LUCRU PENTRU PROFESORI.

Acesta este genericul prezentării pe care au făcut-o în cadrul unei întruniri internaţionale desfăşurate în perioada 15-20 mai 2010, la Simferopol, Republica Autonomă Crimeea, două participante din R. Moldova, Silvia Barbarov şi Lilia Nahaba, coordonatori de proiecte educaţionale la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA.
Invitaţia de participare a venit din partea Centrului de Informare şi Cercetare Integrare şiDezvoltare din Simferopol, care a organizat această întrunire în parteneriat cu CentrulNansen Dialogue din Podgoriţa, Muntenegru.Seminarul, cu caracter teorertico-practic, a avut drept scop facilitarea unui schimb de experienţă între profesorii şcolari din ţările balcanice de vest şi cele din CSI în domeniul Educaţie pentru Pace, promovînd ca mesaj sloganul: „Promovarea în şcoală a unei culturi a păcii este zălogul/garantul acesteia în întreaga comunitate”.

 

Proiectul implementat de aceste două organizaţii a fost lansat, în special, pentru profesorii şcolari, dar şi cei universitari, diverse ONG-uri, care şi-au propus iniţierea unor programe educaţionale pentru promovarea culturii păcii, prin construirea unui dialog intercultural, oferindu-se în modul acesta instrumente eficiente de lucru pentru preîntîmpinarea şi soluţionarea conflictelor în mediul şcolar şi studenţesc multietnic şi, respectiv, multicultural.
Activitatea organizată în Crimeea a întrunit desfăşurarea etapei a doua din cadrul proiectului lansat de Centrul Nansen Dialogue şi a reprezentat extensia teoretică şi practică a celui desfăşurat în Muntenegru în perioada 22-26 aprilie 2010. Participanţii la seminarul din Podgoriţa au împărtăşit experienţele lor pentru punerea în aplicare a programelor de Educaţie pentru pace, care prevăd utilizarea unor diverse tehnici deconstruire a culturii păcii şi de soluţionare a conflictelor în mediul şcolar şi în comunitatea adiacentă acestuia. Centrul Nancen Dialog s-a bucurat de susţinera Ministerului Educaţiei din Muntenegru, care a decis să promoveze în cadrul programelor de învăţămînt din ţară acţiunile întreprinse de Centru, încurajînd cele mai bune practici educaţionale prin sprijinul său instituţional.
În cadrul seminarului din Simferopol, participanţii au avut posibilitatea să ia cunoştinţă de activitatea profesorilor implicaţi în predarea cursului Cultura păcii şi a bunei vecinătăţi în comunităţile multiculturale din Republica Autonoma Crimeea, să împărtăşească o diversitate de bune practici pentru acţiunile menite să preîntîmpine apariţia conflictelor interetnice în mediul şcolar şi, respectiv, paşii întreprinşi pentru rezolvarea acestora.
Atît profesorilor din ţările balcanice de vest, cît şi celor din Crimeea, implicaţi în implementarea unor programe, precum Cultura vecinătăţii, Şcoala şi Nancen Dialoge,Medierea în şcoală, li s-a oferit posibilitatea să analizeze şi să identifice asemănările şi deosebirile de situaţie care există în anumite contexte regionale. Cu sprijinul reprezentanţilor unor ONG-uri interesate de acest domeniu, ei au participat la elaborarea strategiilor comune în educaţie, bazate pe valorile dialogului intercultural, principiile toleranţei, comunicarea nonviolentă şi educaţia pentru pace în şcoală.
Organizatorii seminarului din Simferopol au avut intenţia să dezvolte reţeaua organizaţiilor interesate de activitatea în cadrul acestui domeniu, invitînd, alături de participanţii din ţările balcanice de vest – Serbia, Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina, pe cei din Ucraina, Belarus, Polonia, Rusia şi din R. Moldova, reprezentată de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, inclusiv raioanele din stînga Nistrului, cu participarea unui ONG din Tiraspol.
Participanţii Centrului Educaţional PRO DIDACTICA au realizat o prezentare în PowerPoint despre proiectele şi programele educaţionale implementate de organizaţie, care au tangenţă comună cu tematica întrunirii: Toleranţă şi integrare socială. Informareşi Formare (program de activitate), Educaţie pentru toleranţă (culegere de articole), Să ne cunoaştem mai bine – curs facultativ pentru elevi şi studenţi, Promovarea toleranţei şi înţelegerea diversităţii. Instrumente pentru profesorii-filologi (cursuri de formare a profesorilor), Probleme de predare a limbilor în şcolile alolingve din R. Moldova: o analiză de necesităţi (studiu) etc. Această tematică a fost abordată şi pe paginile revistei de teorie şi practică educaţională Didactica Pro…, care a consacrat domeniului două ediţii tematice cu genericul Educaţie interculturală şi Şcoala şi dialogul intercultural.
Prin prezentarea activităţilor, desfăşurate de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA pe parcursul a mai multor ani, în cadrul întrunirii din Simferopol s-a intenţionat promovarea lor pe plan internaţional, contribuind şi pe această cale la sporirea imaginii R. Moldova în context european. De asemenea, Centrului de Informare şi Cercetare Dezvoltare şi Integrare din Simferopol, a fost oferită o donaţie de carte, constînd din materiale didactice şi elaborări realizate în cadrul diverselor proiecte prezentate.

Participarea la întrunire a oferit posibilitatea unui schimb de informaţii preţioase şi utile despre diverse programe şi activităţi, preluarea unor experienţe şi bune ptractici împărtăşite de partcipanţii la întrunire. A fost discutată, de asemenea, posibilitatea unor relaţii de colaborare cu organizaţii şi instituţii pentru construirea de parteneriate pe domeniul interesat

Coordonator de programe educaşionale,
Silvia Barbarov

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *