SEMINAR DE FORMARE A PROFESORILOR DIN ŞTEFAN-VODĂ: COMPETENŢA ACŢIONAL-STRATEGICĂ

În perioada 23-24 august, la solicitarea DGETS Ştefan-Vodă, echipa de formatori a Centrului Educaţional PRO DIDACTICA  a reînceput „turismul didactic” în promovarea competenţelor, organizînd seminarul Competenţa acţional-strategică,în baza ultimei publicaţii cu acelaşi titlu apărută recent în biblioteca PRO DIDACTICA.

Programul  seminarului a presupus prezentarea esenţei competenţei acţional-strategice, specificul dezvoltării CAS pe arii curriculare şi la anumite discipline. Caracterul informativ al activităţii de instruire a fost intercalat cu unele elemente interactive.

Printre subiectele abordate se enumeră: încadrearea competenţei acţional-strategice în ansamblul competenţelor cheie; specificul competenţei acţional-strategice în clasele primare; formarea competenţei acţional-strategice prin studiul textelor funcţionale; lectura basmelor ca prilej de dezvoltare a competenţei acţional-strategice; proiectul de învăţare – o oportunitate de îmbinare a realului şi a fabulosului; sugestii pentru exersarea şi evaluarea competenţei acţional strategice la istorie; tehnica proiectului Power Point aplicată la studierea istoriei; formarea competenţei acţional- strategice la matematică: demers pentru modificarea comportamentului; formarea competenţei acţional-strategice la predarea-învăţarea fizicii; dezvoltarea competenţiei acţional-strategice prin intermediul elaborării de proiecte de intervenţie.

Beneficiarii,  peste 400 de cadre didactice, începînd cu învăţătorii şi terminînd cu profesorii încadraţi în activităţile extraşcolare, au primit drept suport cartea menţionată anterior.

Echipa C.E. PRO DIDACTICA aduce mulţumiri Valentinei SÎNCHETRU, şefa centrului metodic al DGETS Ştefan Vodă,  care şi-a adus contribuţia în organizarea acestui seminar, dar şi APL-urilor, care au sprijinit financiar participanţii la activitate.

În calitate de formatori s-au implicat: Lidia BEZNIŢCHI, Viorel BOCANCEA, Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN, Rodica EŞANU, Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Aliona LAŞCU, Eugenia NEGRU, Viorica ROTARU, Daniela STATE, Livia STATE şi Angela GRAMA-TOMIŢĂ.

Ne dorim ca mesajul informativ şi formativ transmis cadrelor didactice să ajungă în sala de clasă, ca elevii să fie educaţi ca cetăţeni activi şi de nădejde ai societăţii de mîine, ca oameni de acţiune civilizată şi responsabilă pentru binele personal şi comunitar.

Lilia NAHABA,

coordonator de program