SEMINARUL-TRAINING MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT / CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE EDUCAŢIE PROFESIONALĂ TEHNICĂ ÎN R. MOLDOVA

Pro Didactica 024În anul 2010 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA continuă implementarea componentei „Dezvoltare organizaţională” din cadrul proiectului CONSEPT /Consolidarea Sistemului de Pregătire Profesională Tehnică în Republica Moldova,  iniţiat şi realizat cu sprijinul Fundaţiei „Liechtenstein Development Service (LED).

Scopul componentei este de a contribui la dezvoltarea organizaţională a Liceului profesional nr.2 şi Colegiul de Construcţii din mun. Chişinău, instituţii selectate la sfîrşitul anului 2009 pentru participare în acest amplu proiect.  Obiectivele proiectului vizează: Eficientizarea competenţelor manageriale ale membrilor echipelor administrative din instituţiile incluse în proiect; Organizarea şi monitorizarea procesului de elaborare a Planurilor de Dezvoltare a instituţiilor (PDŞ); Asigurarea consultanţei şi expertizei profesionale în procesul de elaborare a PDŞ etc.
Primele activităţi din proiect au avut loc în luna ianuarie 2010. Formatorii Valentina CHICU, Gheorghe GÎRNEŢ, Victor SÎNCHETRU, Gheorghe ŞALARU au realizat o evaluare a necesităţilor de instruire ale personalului şi a capacităţilor organizaţionale ale instituţiilor, elaboratînd liste specifice cu nevoi de formare şi necesităţi de dezvoltare organizaţională. Acestea au constituit un punct de reper în pregătirea şi actualizarea unui program complex de instruire, destinat echipelor manageriale respective.
Activitatea de formare cu tematica „Management educaţional”, realizată în perioada 9-12 februarie 2010. Printre subiectele abordate pe parcursul acestui program, s-au înscris: aspecte teoretice şi aplicative ale marketingului educaţional; managementul schimbării; managementul educaţional; funcţii şi roluri manageriale; management participativ; managementul resurselor etc. Formele de organizare şi metodele de instruire au fost selectate astfel încît să  asigurare un confort psihologic adecvat personal pentru fiecare cursant. A fost îmbucurător faptul că toţi participanţii la seminar au venit cu un nivel de motivaţie înalt cauzat, pe de o parte, de miza mare pe care o pun în realizarea acestui proiect, iar pe de altă parte, de aspectul aplicativ al seminarului şi accentul pus pe activităţile practice.
Următoarele activităţi de formare vor avea loc în luna martie. În cadrul acestora membrii echipelor manageriale vor iniţia, cu sprijinul formatorilor implicaţi, elaborarea PDŞ, contribuind astfel la realizarea  unuia dintre obiectivele de bază a componentei Dezvoltare Organizaţională.

Rima Bezede,
Coordonatoare Proiect

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *