SERVICII LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI

În perioada martie-mai 2009, echipa de formatori ai Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a răspuns necesităţii de perfecţionare a cadrelor didactice şi manageriale din republică, prestînd o gamă variată de servicii, , inclusiv:

• LT „Orizont”, mun. Chişinău – “Evaluarea pedagogică” Training-ul a avut impactul aşteptat, cursanţii – cadre didactice din instituţie – menţionînd că şi-au schimbat viziunea asupra procesului de evaluare şi chiar asupra activităţilor de la clasă. Ei şi-au prezentat cu toată seriozitatea temele şi s-au dedat unor dezbateri eficiente, într-un cadru nonformal, atît pe parcursul activităţii, cît şi al sesiunii de follow-up.
• LT Mereni, r. Anenii Noi – “Promovarea creativităţii şi inovaţiei în şcoală” Beneficiarii, profesori şi manageri din liceu, au fost foarte activi şi prodigioşi. Participanţii, constituind un grup cu vechime de muncă peste medie, interesat de subiect şi conştient de necesitatea educării creative şi calitative a elevilor, au fost avantajaţi de faptul că se cunoşteau, precum şi de experienţa în domeniu. Optica acestora asupra conceptelor-cheie privind creativitatea şi formele alternative de evaluare iniţială, semnificaţia parteneriatului şi indicatorii de calitate ai lecţiei s-a lărgit şi s-a înnoit.
• „Cunoaşterea de sine şi comunicarea interper¬sonală” La atelier au participat profesori din diferite instituţii ale R. Moldova, inclusiv din Gimnaziul „Pro succes” din mun. Chişinău. Activitatea, impregnată de implicare profesională şi personală, a decurs sub semnul unei eficienţe maxime.
• LT „A.S.Puşkin”, r. Anenii Noi – “Evaluarea continuă la clasă” Participanţii au exersat tehnici şi au asimilat metodologia de evaluare continuă la clasă, demonstrînd un interes sporit, în special pentru modulul II al Programului complex de formare. Profesorii aflaţi la început de cale au fost cei mai motivaţi. Atmosfera de lucru a fost una plăcută. În opinia participanţilor, asemenea training-uri trebuie organizate şi în alte şcoli cu predare în limba rusă.
• ŞM Codreanca, r. Străşeni – “Evaluarea rezultatelor şcolare” Au fost implicaţi profesori şi manageri din localitate, cît şi din satele vecine. S-a constatat un interes sporit pentru noutăţile şi inovaţiile din pedagogie, inclusiv pentru aplicarea acestora la clasă prin metode interactive, avansate. S-a lucrat individual, în pereche, în grup şi frontal. Participanţii au calificat acest training drept unul foarte important pentru formarea lor profesională.
• Pentru managerii de grădiniţe din sectoarele Buiucani (în incinta Grădiniţei nr. 2) şi Centru (în incinta Grădiniţei nr. 7) din mun. Chişinău s-au realizat seminarii cu tematica „Mecanismul comunicării şi abordarea lui prin noi tehnici şi metode” În cadrul activităţilor s-a reuşit sensibilizarea cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar faţă de importanţa cultivării la copii a unor relaţii tolerante; a abilităţilor de comunicare eficientă, asertivă şi de depăşire a conflictelor. S-a constatat înţelegerea unilaterală a relaţiei manager-educator-subaltern. Timpul nu a permis abordarea aprofundată a unei probleme atît de complexe, dar formatorii au reuşit să suscite interesul celor prezenţi pentru acest subiect. Majoritatea managerilor au recunoscut carenţele existente în sistemul educaţional, cîştigul personal şi profesional de a şti să comunici eficient în orice situaţie.
•La iniţiativa învăţătorilor şi educatorilor din r. Făleşti s-a realizat Programul complex de psihopedagogie generală, incluzînd 3 module – “Formare de competenţe prin strategii didactice interactive”, “Educaţie pentru toleranţă”, “Evaluarea pedagogică”. Participanţii la activitatea care a decurs sub egida motto-ului „cunoaştere şi aplicare” s-au implicat plenar în demersurile de formare desfăşurate, realizînd un schimb de opinii constructiv şi împărtăşindu-şi experienţa în domeniu. Deşi grupul a fost eterogen din punct de vedere lingvistic, nu s-au întregistrat manifestări de intoleranţă. Din contra, învăţătorii din şcoala cu instruire în limba rusă au participat activ, s-au ajutat reciproc şi au fost susţinuţi de colegi să facă faţă solicitărilor, remarcînd, în final, că ar depăşi barierele lingvistice, dacă ar continua să lucreze aşa.
• Şcoala Profesională Grigorăuca, r. Sîngerei – “Планирование и организация учебного процесса” În cadrul training-ului s-au aplicat strategii didactice interactive, s-a recurs la discuţii, analize critice a opiniilor, fapt ce a conferit activităţii dinamism şi eficacitate.
• Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic Peresecina (ASCHF), r. Orhei – “Formare de formatori” Seminarul s-a desfăşurat cu participarea cadrelor didactice din asociaţie. Conştienţi de faptul că sînt abia la început de cale în devenirea lor ca formatori – ipostază ce implică multă muncă şi responsabilitate – cursanţii şi-au exprimat dorinţa de a mai beneficia de un astfel de training.
• Grădiniţa nr. 226, mun. Chişinău – “Formarea, în procesul educaţiei fizice, a atitudinii pozitive la copiii preşcolari pentru un mod sănătos de viaţă” Participanţii s-au arătat interesaţi a-şi extinde orizontul de cunoştinţe la acest subiect, punînd numeroase întrebări privind practici concrete din alte instituţii preşcolare şi aducînd exemple din activităţile derulate în grădiniţa în care activează.
Echipa de formatori, cărora le mulţumim şi prin intermediul revistei, s-a constituit din: Cristina Beldiga, Tatiana Cartaleanu, Tamara Cerbuşcă, Olga Cosovan, Viorica Cojocaru, Galina Filip, Loretta Handrabura, Serghei Lîsenco, Mariana Marin, Viorica Goraş-Postică, Angela Grama-Tomiţă, Tatiana Turchină, Gheorghe Şalaru, Ludmila Şchiopu, Svetlana Şişcanu. Echipa Centrului Educaţional PRO DIDACTICA le mulţumeşte instituţiilor nominalizate, fiind deschisă şi în continuare pentru noi colaborări.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *