SERVICIUL DE FORMARE PENTRU MANAGERII DE GRADINITE

La data de 10 aprilie 2007, conform Contractului nr. CO/CQ-1/D(c) Professional development of managers of preschool education units under  the EFA/FTI Project incheiat cu Ministerul Educatiei si Tineretului, Centrul Educational PRO DIDACTICA a inceput implementarea componentei Dezvoltarea profesionala a managerilor de gradinite din cadrul proiectului  „Educatie pentru Toti – Initiative  de Actiune Rapida”, finantat de Banca Mondiala.

Obiectivele  propuse spre realizare pe parcursul a 4 luni de proiect sunt:

  1. Elaborarea si pregatirea suporturilor de curs si a materialelor pentru training in concordanta cu metode avansate;
  2. Realizarea unui program de formare pentru 105 formatori locali (manageri ai institutiilor prescolare) din 33 de raioane si 2 municipii;
  3. Monitorizarea si evaluarea programului de formare in „cascada”,  organizat in raioane si realizat de formatorii locali;
  4. Evaluarea finala a cunostintelor si abilitatilor achizitionate de catre formatorii locali si managerii din raioane / certificarea.

Pina la momentul actual au fost evaluate necesitatile de perfectionare profesionala a peste 100 manageri din institutiile prescolare din republica prin difuzarea, sinteza si analiza unui chestionar de evaluare pe teren.
In continuare se programeaza urmatoarele activitati:
1. Atelierul  de pregatire a formatorilor  nationali  – 27 Aprilie, 2007, ora 15.00;
2. Trainingul  pentru formatorii locali (C.E. PRO DIDACTICA, str. Armeneasca, 13, Chisinau) – 14-25 mai 2007; Seminarele de evaluare (follow-up) vor avea loc pe 7 si 8 iunie, 2007.
3. Programul de formare in „cascada” va fi organizat pe parcursul lunii iunie. Evaluarea si monitorizarea calitatii realizarii trainingurilor se va face de catre formatorii nationali prin intermediul vizitelor pe teren. Seminarele de evaluare (follow-up)  vor avea loc in luna iulie.

Ca rezultat al implementarii acestui proiect, vor fi formati in total 1305 manageri de gradinite din republica, inclusiv in domeniile: cresterea ratei de inrolare si frecventare a gradinitei de catre copii; perfectionarea si imbunatatirea serviciilor educationale furnizate copiilor si familiilor; formarea unui parteneriat eficient cu comunitatea locala; dezvoltarea abilitatilor manageriale si de planificare ale  conducatorului institutiei prescolare etc.

Coordonator: Rima BEZEDE