VIZITĂ DE STUDIU – IDENTIFICAREA PARTICULARITĂŢILOR SISTEMULUI VET TIC DIN AUSTRIA

181_copÎn perioada 24-30 noiembrie, curent, o delegaţie din Republica Moldova, s-a aflat la Viena într-o vizită de studiu, care a avut ca scop familiarizarea cu practicile pozitive ale instituţiilor VET din domeniul TIC din Austria, în vederea realizării transferului de cunoştinţe şi experienţă în R. Moldova.

În cadrul vizitei a fost  studiat specificul sistemului VET TIC din Austria, în special procesul de elaborare a curriculum-ului, conform cerinţelor pieţei muncii, formarea continuă a cadrelor didactice din instituţiile respective, pregătirea practică a elevilor la întreprinderi.

Organizaţia gazdă a fostMinisterul Federal pentru Educaţie, Artă şi Cultură, în persoana dnei Heide-Marie Haidinger, care a organizat întrevederile cu instituţii de diferite niveluri, astfel oferindu-se o imagine clară asupra sistemului educaţional austriac.

Delegaţia, constituită din 16 membri, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, insituţiilor pilot din proiect, conceptori de curriculum, jurnalişti, au abordat următoarele subiecte:

 • Particularităţile sistemului de învăţămînt vocaţional în domeniul TIC din Austria
 • Procesul de elaborare de politici în domeniul VET
 • Procesul de asigurarea a calităţii în domeniul VET TIC
 • Asigurarea conexiuni dintre piaţa muncii şi oferta educaţională
 • Prognozele cerere/ofertă ale pieţii muncii
 • Rata de angajare la moment şi factorii care o determină
 • Elaborarea standardelor ocupaţionale
 • Elaborarea curriculum-ului conform cerinţele pieţei muncii (persoane responsabile, proces)
 • Revizuirea curriculum-ului (competenţe, conţinuturi, periodicitatea şi echipa implicată)
 • Profilul instituţiilor vizitate
 • Organizarea procesului de instruire în instituţiile VET TIC: management, lecţii, cursuri de scurtă durată, programe de formare continuă
 • Planificare, organizare, evaluare a lecţiilor teoretice şi practice (cu oportunitatea de asistenţă)
 • Elaborarea şi implementarea planurilor de studii şi curricula
 • Organizarea stagiilor de practică/internship
 • Iniţierea, menţinerea şi managementul parteneriatelor dintre instituţiile educaţionale şi companiile TIC
 • Programe de formare continuă pentru profesorii care predau disciplinele TIC în şcoli vocaţionale
 • Misiunea asociaţiilor profesionale din domeniul TIC
 • Echiparea laboratoarelor din cadrul instituţiilor VET TIC conform curricula

Vizita s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”, coordonat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC, şi sprijinit financiar de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, din fondurile Cooperării  Austriece pentru Dezvoltare.

Coordonator de proiect: Octombrina Moraru

181_

Laborator multimedia, Colegiu de IT şi Mecatronică

181_ (1)

BIWI Viena, Centru de orientare în carieră

181_ (2)

Şedinţă BIWI Viena, Centru de orientare în carieră

181_ (3)

Compania Microsoft

181_ (4)

Şcola profesională pentru Tehnologii Informaţionale

181_ (5)

Delegaţia din Moldova la Ministerul Federal de Educaţiei, Artă şi Cultură

181_ (6)

Delegaţia din Moldova la Ministerul Federal de Educaţiei, Artă şi Cultură

181_ (7)

Atelier de planificare al viitoarelor acţiuni în cadrul proiectului

181_ (8)

Şedinţă Colegiu de Construcţie

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este o organizaţie neguvernamentală, fondată în 1998, care are drept scop promovarea principiilor unei societăţi deschise, prin sprijinirea persoanelor şi a organizaţiilor interesate de învăţare şi dezvoltare continuă, pentru a le facilita afirmarea personală şi profesională şi pentru o mai bună integrare în societate.

Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul TIC (ATIC) este o organizaţie neguvernamentală, a cărei misiune este consolidarea competitivităţii sectorului moldovenesc al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor (TIC) şi promovarea acestuia în calitate de factor-cheie al creşterii economice şi dezvoltării durabile a ţării. Pe plan internaţional, ATIC promovează sectorul ca partener de încredere şi cu mare potenţial de a răspunde necesităţilor clienţilor interesaţi de outsourcing în sfera tehnologiilor informaţionale şi proceselor de business.

 Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare
Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare sprijină ţările din Africa, Asia şi America Centrală, precum şi din Europa  de Est şi Sud-Est în procesul de dezvoltare socială, economică şi democratică durabilă. Ministerul Federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Republicii Austria planifică strategii. Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), unitatea operaţională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare pune în aplicare programe şi proiecte, împreună cu instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi companii