VIZITĂ DE STUDIU ÎN ROMÂNIA – REZULTATE ŞI CONCLUZII

img_37Ca rezulat al vizitei de studiu în România – vizită realizată în cadrul proiectului Pentru o mai bună guvernare şi responsabilizare în şcoală –  toţi cei 21 de membri ai echipelor administrative din şcolile participante în proiect s-au ales cu experienţe preţioase.

Aceştia au rămas  impresionaţi de gradul înalt  al competenţelor profesionale manifestate de echipele manageriale din şcolile vizitate, de modul de organizare a unui mediu creativ şi relaxant în instituţii, de nivelul de dotare cu echipamente moderne, de aspectul exterior şi interior al instituţiilor, de primirea caldă  şi afectuoasă din partea colegilor români.
Gazdele au mărturisit cu generozitate despre succesele şi problemele înregistrate în activitatea educaţională, au pregătit şi au  prezentat practici pozitive de bună administrare şi responsabilizare în şcoală. Printre cele mai interesante şi utile aspecte remarcate de către profesorii din R. Moldova se numără:

 • activitatea Consiliului Elevilor şi a Tinerilor;
 • schimbul de experienţă în domeniul activităţii Consiliului de Administraţie;
 • administrarea resurselor financiare în instituţia şcolară de către Consiliul de Administraţie;
 • elaborarea Planului de Dezvoltare a Şcolii;
 • formele de administrare a echipelor manageriale;
 • rapoartele de sinteză a activităţii instituţiei la finele anului de studiu;
 • pregătirea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de orientare profesională printre elevi;
 • desfăşurarea  activităţilor extraşcolare;
 • modalităţile de soluţionare de către şcoală şi comunitate a problemelor comunitare ;
 • exemple de parteneriate productive cu APL ;
 • reflectarea evidentă a specificului naţional şi zonal în activitatea educaţională a instituţiei etc.

În cadrul celor 4 vizite, managerii au participat la discuţii profesionale cu colegii de peste Prut, referirindu-se în mod special la particularităţile managementului educaţional în R. Moldova şi în România. Profesorii au avut ocazia de asemenea  să admire peisajele din Valea Oltului şi să viziteze mai multe monumente istorice din zonele adiacente, inclusiv oraşul cu o moştenire istorică impresionantă – Sîghişoara; mănăstirea Văratic, Cheile Bicazului, Casa Memorială „Ion Creangă” din Humuleşti.
Atît  managerii din şcolile din R. Moldova, cît şi cei din România  au lansat iniţiativa de a crea şi a menţine parteneriate şcolare viabile şi cît mai durabile între instituţiile de pe ambele maluri ale Prutului, valorificîmd la maximum modalităţile eficiente de bună guvernare.

Rima Bezede,
Conducator grup
img_39 img_38