VIZITE DE MONITORIZARE 2012

Începînd cu 15 martie 2012,  Centrul Educaţional PRO DIDACTICA  a relansat vizitele de monitorizare în cele 50 de instituţii implicate în anul al II-lea al proiectului Comunităţi şcolare în acţiune: Crearea condiţiilor de persistare în şcoală a copiilor din familiile social-vulnerabile, sprijinit financiar deFondul de urgenţă, creat de George SOROS şi oferit prin  intermediul Fundaţiei SOROS-Moldova. Amintim că scopul proiectului constă în sprijinirea instituţiilor educaţionale din mediul rural, în sporirea gradului de integrare în mediul şcolar şi comunitar a copiilor din familii social-vulnerabile, care sînt profund afectate de criză.

Pentru implementarea proiectului în 2012, fiecare instituţie va primi cîte 5500 de dolari SUA, inclusiv 500 de dolari pentru procurarea unui set de literatură artistică.
Vizitele de monitorizare se efectuează conform orarului stabilit, indicat în contractul încheiat cu instituţiile respective în una din zilele în care este planificată activitatea.  Majoritatea instituţiilor au dat dovadă de competenţă şi profesionalism în realizarea activităţilor extracurriculare. Interesul sporit şi în cel de-al II-lea an de activitate a cercurilor a fost precedat de lipsa activităţilor de acest gen pînă la demararea proiectului. Inexistenţa ocupaţiilor conform intereselor în şcoală şi localitate a sporit popularitatea acestor activităţi pentru elevii de diferite vîrste şcolare. Au fost menţionate şi primele succese – copiii au realizat diverse expoziţii cu vînzări şi, cu banii cîştigaţi, au organizat excursii, vizite în alte localităţi.
Facilitatorii cercurilor extraşcolare sînt persoane automotivate  pentru activitatea cu copiii, inclusiv cadre didactice. Marea majoritate a copiilor lucrează cu plăcere. Discuţiile separate cu copiii, pe care le-au avut monitorii vizitelor, au evidenţiat atitudinea adecvată a facilitatorilor, eforturile de asigurare a coeziunii grupului, puterea exemplului propriu, comunicarea pozitivă, stimulativă pentru activitate. Şi interviul cu beneficiarii proiectului a confirmat aceşti indicatori. Facilitatorii sînt persoane dedicate, interesate de durabilitatea proiectului. Pe parcursul activităţii folosesc diverse metode: exemplul propriu, discuţia ghidată, exersare  practică, explicaţia, lucrul individual, lucrul în grup ş.a.
Unele instituţii s-au bucurat de sprijinul APL în reparaţia, amenajarea sălilor, procurare de mobilier pentru desfăşurarea activităţilor extracurriculare. În fiecare instituţie este cîte un panou cu informaţie, fotografii, produse ale activităţii copiilor, care reflectă succesele activităţilor din proiect. Echipa de proiect duce o evidenţă strictă a documentaţiei şcolare şi contabile. Pentru fiecare domeniul ocupaţional s-a efectuat  planificarea educaţională de lungă durată, care a devenit un reper funcţional în asigurarea calităţii educaţiei non-formale din şcoli.
Cu toate acestea, mai există şi unele probleme, copiii care locuiesc departe de şcoală iniţial mai lipseau de la activităţi, în cazul dat multe echipe locale au fost nevoite să schimbe orarul. Activităţile extracurriculare au fost programate după lecţii, iar, cu ajutorul APL, a Asociaţiei Părinţilor sau din grantul oferit a fost asigurată alimentaţia copiilor: o pauză de ceai, cu o plăcintă caldă sau biscuiţi pentru ca ei să se simtă mai bine. Printre dificultăţi, mai putem menţiona şi nerealizarea unor şedinţe a cercurilor din motivul plecării profesorilor la cursuri de perfecţionare sau seminare, ele fiind apoi recuperate. S-au mai înregistrat şi deconectări de la energia electrică în localităţi şi, respectiv, s-a redus funcţionalitatea echipamentului la activităţile din cadrul cercurilor Tehnologii informaţionale, Prelucrare a lemnului, Croitorie etc. Unele instituţii, care se află mai departe de Chişinău, s-au confruntat cu probleme în procurarea materialelor, echipamentului prevăzut de proiect. Şi nu putem să trecem cu vederea faptul că, odată cu începutul lucrărilor agricole de primăvară, se înregistrează mai multe absenţe de la aceste ore.
Echipa proiectului este în continuare deschisă pentru a oferi consultanţă, sugestii pentru îmbunătăţirea implementării proiectului şi optăm în mod unanim şi categoric pentru tratarea grijulie şi individualizată a fiecărui copil, completînd sau înlocuind, de cele mai multe ori, familia.

Lilia NAHABA, Viorica GORAŞ-POSTICĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *