1001 IDEI PENTRU O EDUCAŢIE TIMPURIE DE CALITATE. GHID PENTRU EDUCATORI.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în consorţium cu Centrul Naţional de Educaţie Timpurie şi de Informare a Familiei (director executiv, Maria Vrânceanu), prestează servicii Ministerului Educaţiei în cadrul proiectului Băncii Mondiale „Iniţiative de Acţiune Rapidă”, în perioada mai-august 2010. Consultanţa respectivă include elaborarea unui Ghid metodologic, practic şi funcţional, pentru educatori, intitulat ” 1001 idei pentru o educaţie timpurie de calitate”.  Acest important suport didactic este programat a fi pus la dispoziţia educatorilor pînă la 1 septembrie curent.

Din cuprinsul ghidului menţionăm cîteva aspecte importante / reţete de succes:

 • Atribuţiile profesionale (competenţe) ale educatorului. Drepturile şi responsabilităţile acestuia .Profilul educatorului – Dezvoltarea lui profesională;
 • Strategii şi instrumente de identificare a nevoilor profesionale şi de monitorizare a dezvoltării  profesionale
 • Parteneriatul educaţional cu copii, cu părinţii, cu cadrele didactice de la alte instituţii preşcolare şi şcolare, cu reprezentanţi ai APL, cu reprezentanţi ai comunităţii;
 • Descrierea psiho-pedagogică a copiilor de vîrstă timpurie;
 • Abordarea psihologică a jocului ca activitate de bază;
 • Specificul vîrstei, specificul de gen, specificul individual;
 • Educaţie incluzivă; promovarea echităţii de gen ;
 • Educaţie pentru diversitate; educaţia părinţilor;
 • Tipuri de planificare: de lungă durată, planificarea zilnică conform vîrstei şi planficarea pentru grupuri mixte;
 • Proiectarea activităţilor pe centre raportată la categoriile de vîrstă;
 • Strategii didactice eficiente pentru asigurarea calităţii în educaţia timpurie;
 • Cerinţe psiho-pedagogice faţă de materialele didactice; modalităţi de elaborare, adaptare, selectare a materialelor didactice etc

Echipa de autori experţi, care elaborează ghidul se constituie din următorii specialişti în domeniu: psihologii Daniela Terzi-Barbăroşie, Tatiana Turchină, Viorica Cojocaru, Maria Vrînceanu, practicienii: Viorica Pelivan, Natalia Zotea şi Angela Dima.
În luna august, se va organiza un seminar de informare şi sensibilizare pentru 368 de cadre didactice şi manageriale din domeniu, vizavi de importanţa schimbărilor calitative în sistemul educaţiei timpurii, promovate de autorii ghidului, în conformitate cu noile documente reglatoare şi cu obiectivele Proiectului, în ansamblu, care a ajuns cu succes la ultima etapă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *