CINE SUNTEM?

Centrul Educaţional Pro Didactica este o organizaţie nonguvernamentală, non-profit, fondată la 11 august 1998.

ECHIPA
MISIUNEA NOASTRĂ

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA are drept scop promovarea principiilor unei societăţi deschise pentru sprijinirea persoanelor şi organizaţiilor interesate de învăţare şi dezvoltare continuă, pentru a le facilita afirmarea personală şi profesională şi o mai bună integrare într-o societate democratică, aflată în continuă schimbare.
Pentru aceasta, centrul oferă programe şi servicii calitative de informare, instruire şi consultanţă, axate pe formarea abilităţilor de învăţare permanentă.

VIZIUNEA NOASTRĂ

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este un centru multifuncţional de excelenţă, cunoscut şi apreciat în Republica Moldova şi peste hotare pentru aportul la realizarea unei educaţii de calitate. Centrul oferă programe de instruire realizate de formatori cu experienţă şi axate pe nevoile beneficiarilor, în baza unor demersuri şi suporturi didactice relevante.

FILOSOFIA NOASTRĂ
NOI CREDEM…

… că OAMENII sunt factorul primordial al succesului. Noi credem că putem să ne construim o bază viabilă pentru viitor numai prin dezvoltarea abilităţilor de A ÎNVĂŢA. Noi vrem să contribuim la TRANSFORMAREA PRINCIPIILOR unui învăţământ modern ÎN PRACTICI ale profesorilor, şcolilor şi tuturor organizaţiilor interesate în dezvoltare din Republica Moldova. Noi credem că SUCCESUL este în egală măsură rezultanta a trei factori esenţiali: a unor RELAŢII construite pe încredere şi respect reciproc, a unui PROCES de lucru eficient şi a unor REZULTATE la nivelul celor mai înalte aşteptări.
Noi promovăm PRINCIPIILE UNEI SOCIETĂŢI DESCHISE. De aceea, Societatea Deschisă PRO DIDACTICA este societatea în care:

  • nimeni nu deţine monopolul asupra adevărului;
  • fiecărui membru (cursant, client, colaborator, beneficiar …) nu numai că i se permite, dar i se şi cere o gândire pe cont propriu;
  • prea multă competiţie şi prea puţină cooperare nu sunt încurajate pentru că pot cauza o inechitate intolerabilă şi o instabilitate;
  • faptul că nu suntem o societate perfectă este înţeles just;
  • faptul ca suntem o societate deschisă spre îmbunătăţire, spre perfecţionare şi spre optimizare este demonstrat prin atitudine şi prin activitate.
RESURSELE NOASTRE

Principalele resurse ale Centrului sunt oamenii. Echipa Centrului este formată din colaboratori, consultanţi şi profesori-formatori care şi-au perfecţionat cunoştintele şi abilităţile la diverse centre de instruire din România, Marea Britanie, S.U.A., Franţa, Canada, Ukraina, Ungaria, Rusia şi alte ţări.
Centrul dispune de un spaţiu amplasat într-o zonă centrală a oraşului, dotat cu:

  • o sală de conferinţe, alias biblioteca, în care pot fi găsite peste cinci mii de titluri de carte didactică şi de referinţă pe domeniile: management general şi educaţional, pedagogie şi didactică generală, didactica disciplinelor umanistice şi exacte, psihologie etc., precum şi calculatoare;
  • patru sali pentru cursuri şi activităţi pe grupuri;
  • birouri moderne pentru activitatea coordonatorilor şi a formatorilor Centrului;
  • echipament modern pentru activităţile de training: retroproiectoare, multi-media, table tip flip chart, copiator, aparataj video şi audio, calculatoare, imprimante, etc.