Centrul oferă pachete complexe de servicii de informare, formare şi consultanţă. Serviciile pot include, conform solicitărilor beneficiarilor, oricare dintre elementele:

 • evaluare de necesităţi;
 • conceperea programului de instruire;
 • elaborare de programe analitice ale cursurilor;
 • elaborare suporturi de curs, materiale de instruire;
 • elaborare materiale şi instrumente de evaluare;
 • programare şi organizare activităţi de formare (iniţiere, abilitare şi perfecţionare);
 • consultanţă la solicitare.

Domeniile de expertiză includ:

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
 • Formare continuă a cadrelor didactice:
  • Psihopedagogie;
  • Psihologie;
  • Didactica generală;
  • Didactica disciplinelor;
  • Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gândirii Critice;
  • Educaţie axiologică;
  • Educaţie interculturală, educaţie pentru înţelegerea alterităţii, toleranţă şi integrare socială.
 • Formare continuă a cadrelor manageriale:
  • Management general;
  • Management educaţional.
 • Formare de formatori;
 • Dezvoltare personalĂ:
  • Comunicare eficientă şi abilităţi de prezentare;
  • Marketing personal.
DEZVOLTARE CURRICULARă
  • Analiză de necesităţi;
  • Abilitare resurse umane;
  • Concepere şi elaborare a materialelor curriculare (pentru curriculum nucleu şi curriculum la decizia şcolii);
  • Evaluare a calităţii documentelor elaborate şi a funcţionării acestora în instituţiile de învăţămînt;
  • Valorificări ale experienţelor teoretice şi practice în vederea îmbunătăţirii politicii educaţionale şi a documentelor curriculare.
DEZVOLTARE INSTITUțIONALă
  • Identificare de probleme
  • Elaborare participativă a strategiilor de dezvoltare organizaţională pentru asigurarea calităţii în educaţie;
  • Dezvoltarea relaţiei dintre şcoala şi comunitate;
  • Eficientizarea educaţiei în mediul rural;
  • Eficientizarea educaţiei pentru copiii aflaţi în dificultate.