Centrul oferă pachete complexe de servicii de informare, formare şi consultanţă. Serviciile pot include, conform solicitărilor beneficiarilor, oricare dintre elementele:

 • evaluare de necesităţi
 • conceperea programului de instruire
 • elaborare de programe analitice ale cursurilor
 • elaborare suporturi de curs, materiale de instruire
 • elaborare materiale şi instrumente de evaluare
 • programare şi organizare activităţi de formare (iniţiere, abilitare şi perfecţionare)
 • consultanţă la solicitare

Domeniile de expertiză includ:

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
 • Formare continuă a cadrelor didactice:
  • Psihopedagogie
  • Psihologie
  • Didactica generală
  • Didactica disciplinelor
  • Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice
  • Educaţie axiologică
  • Educaţie interculturală, educaţie pentru înţelegerea alterităţii, toleranţă şi integrare socială
 • Formare continuă a cadrelor manageriale:
  • Management general
  • Management educaţional
 • Formare de formatori;
 • Dezvoltare personalĂ:
  • Comunicare eficientă şi abilităţi de prezentare
  • Marketing personal
DEZVOLTARE CURRICULARă
  • Analiză de necesităţi
  • Abilitare resurse umane
  • Concepere şi elaborare a materialelor curriculare (pentru curriculum nucleu şi curriculum la decizia şcolii)
  • Evaluare a calităţii documentelor elaborate şi a funcţionării acestora în instituţiile de învăţămînt
  • Valorificări ale experienţelor teoretice şi practice în vederea îmbunătăţirii politicii educaţionale şi a documentelor curriculare
DEZVOLTARE INSTITUțIONALă
  • Identificare de probleme
  • Elaborare participativă a strategiilor de dezvoltare organizaţională pentru asigurarea calităţii educaţiei
  • Dezvoltarea relaţiei dintre şcoala şi comunitate
  • Eficientizarea educaţiei în mediul rural
  • Eficientizarea educaţiei pentru copiii aflaţi în dificultate