OFERTA DE FORMARE 2021

PROGRAME ACREDITATE

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță înscrierea la programele de formare continuă acreditate de Agenția de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și aprobate prin ordinul nr. 1095 din 03.08.2021 al Ministerului Educației și Cercetării, emis în temeiul art. 123 (alin. 4) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014.

Formările se vor desfășura în perioada noiembrie-decembrie 2021, în format online. Pentru înregistrare, accesați unul din formularele de mai jos (înregistrarea la stagiile finanțate din bugetul de stat se va efectua doar în baza ordinului de delegare, emis de conducătorul instituției de învățământ).

Costul programului de formare variază în funcție de durata acestuia și numărul de participanți:

– program complex (20 credite): 1200-1400 lei;

– program de durată medie (17 credite): 1000-1200 lei;

– program tematic (6 credite): 400-600 lei.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la numărul de tel. 022 54 19 94;

coordonator de program: Lilia NAHABA.

Vă așteptăm cu drag la formările noastre!


LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (program complex, 20 credite)      


MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL, învățământ general (program complex, 20 credite)       

MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL, învățământ profesional tehnic (program complex, 20 credite)       

FORMAREA CONTINUĂ A FORMATORILOR (Program complex, 17 credite)       


EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL, pentru manageri din învățământ general (PROGRAM TEMATIC, 6 credite)       

EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL, pentru manageri din instituții preșcolare (Program tematic, 6 credite)       


PSIHOPEDAGOGIE (Program tematic, 6 credite)       

PROGRAME TEMATICE DE FORMARE

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA oferă în continuare programe tematice de formare la solicitarea beneficiarilor. Centrul organizează cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice  preuniversitar şi universitar, coordonate și aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova.

Certificatele sunt valabile pentru procesul de atestare periodică a cadrelor didactice.

În anul de studii 2021, Vă oferim următoarele servicii de formare:

CADRE DIDACTICE:

 • Lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice;
 • Instruirea adulților şi formare formatorilor, mentorat;
 • Educaţie incluzivă;
 • Metodologia evaluării;
 • Manualul școlar;
 • Managementul proiectelor;
 • Designul educațional;
 • Dezvoltarea creativității pedagogice;
 • Didactici particulare în învățământul primar;
 • Didactica matematicii;
 • Didactica istoriei  și a educației civice;
 • Didactica chimiei;
 • Planificare și elaborare disciplinelor opționale;
 • Didactica disciplinei opționale  ”Cultura bunei vecinătăți”;
 • Didactica disciplinei opționale ”O oră pentru lectură”;
 • Didactica disciplinei opționale ”Citind, învăţ să fiu”;
 • Didactica disciplinei opționale ”Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii”;
 • Didactica disciplinei opționale”Psihopedagogia relaţiilor interpersonale. Educaţie pentru toleranţă”;
 • Didactica disciplinei opționale ”Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale”;
 • Didactica disciplinei opționale ”Educaţie pentru integrare europeană”;
 • Didactica disciplinei opționale ”Să ne cunoaștem mai bine. Educaţie interculturală pentru înţelegerea alterităţii”;
 • Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare. Resurse Educaţionale Deschise;
 • Leadership-ul educațional.

Costul fiecărui program de formare va fi stabilit în funcţie de specificul solicitării.

Numărul de credite pentru fiecare program de formare va fi calculat conform Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate.

Lilia Nahaba,
Coordonator de program
tel. (+373 22) 54 25 56, 54 19 94;
fax (+373 22) 54 41 99.
email:  lnahaba@prodidactica.mdprodidactica@prodidactica.md