OFERTA DE FORMARE 2021

 

FORMARE PENTRU CADRELE DIDACTICE ŞI MANAGERIALE

image3261

Centrul oferă cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice şi manageriale, coordonate cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. Certificatele sunt valabile pentru procesul de atestare periodică a cadrelor didactice şi manageriale.

Pentru informaţii:
lnahaba@prodidactica.md

FORMARE DE FORMATORI   

image17121

Cursurile sunt destinate persoanelor interesate să însuşească abilităţi de formator. Domenii: lucru cu adulţii, facilitarea activităţii în grup, teambuilding, leadership, psihopedagogie generală, didactica disciplinelor, axiologia şi praxiologia educaţiei  etc.

Pentru informaţii:
lnahaba@prodidactica.md

PROGRAME de formare continuă a cadrelor didactice şi manageriale

PROGRAMUL SERVICII LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA oferă în continuare programe de formare la solicitarea beneficiarilor. Centrul organizează cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice şi manageriale din învăţământul preuniversitar şi universitar, coordonate și aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

Certificatele sunt valabile pentru procesul de atestare periodică a cadrelor didactice şi manageriale.

În anul de studii 2021, Vă oferim următoarele servicii de formare:

CADRE DIDACTICE:

 • Pedagogie generală
 • Leadershipul educaţional
 • Program complex de formare a cadrelor manageriale Management educațional
 • Lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice
 • Instruirea adulților şi formare formatorilor, mentorat
 • Educaţie incluzivă
 • Metodologia evaluării
 • Manualul școlar
 • Managementul proiectelor
 • Designul educațional
 • Dezvoltarea creativității pedagogice
 • Didactici particulare în învățământul primar
 • Strategii didactice în didactica limbii şi literaturii  române
 • Didactica matematicii
 • Didactica istoriei  și a educației civice
 • Didactica chimiei
 • Planificare și elaborare disciplinelor opționale
 • Didactica disciplinei opționale  ”Cultura bunei vecinătăți”
 • Didactica disciplinei opționale ”O oră pentru lectură”
 • Didactica disciplinei opționale ”Citind, învăţ să fiu”
 • Didactica disciplinei opționale ”Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii”
 • Didactica disciplinei opționale”Psihopedagogia relaţiilor interpersonale. Educaţie pentru toleranţă”
 • Didactica disciplinei opționale ”Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale”
 • Didactica disciplinei opționale ”Educaţie pentru integrare europeană”
 • Didactica disciplinei opționale ”Să ne cunoaștem mai bine. Educaţie interculturală pentru înţelegerea alterităţii”
 • Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare. Resurse Educaţionale Deschise

CADRE MANAGERIALE:

 • Managementul calității
 • Managerul lider
 • Managementul lucrului în echipă
 • Cultura organizațională
 • Managementul schimbării
 • Planificarea strategică
 • Managementul implementării curriculumului școlar
 • Evaluarea unității de învățământ
 • Motivarea angajaților
 • Leadership situațional
 • Managementul resurselor financiare
 • Arta dirijării
 • Managementul timpului
 • Managementul ședințelor
 • Comunicarea interpersonală eficientă
 • Arta delegării și responsabilizării
 • Arta soluționării conflictelor
 • Succesul în negocieri
 • Rezolvarea problemelor și luarea deciziilor
 • Prezentarea reușită

Costul fiecărui program de formare va fi stabilit în funcţie de specificul solicitării (mărimea grupului de cursanţi, locul desfăşurării, distanţa până la localitate, pauză cafea, prânz etc.).
Numărul de credite pentru fiecare program de formare va fi calculat conform Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate.

Lilia Nahaba,
Coordonator de program
tel. (+373 22) 54 25 56, 54 19 94;
fax (+373 22) 54 41 99.
email:  lnahaba@prodidactica.mdprodidactica@prodidactica.md