În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de cultură

📣Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Ministerul Educației și Cercetării, anunță înscrierea la programul de formare continuă MANAGEMENT ÎN CULTURĂ, destinat conducătorilor din domeniu – directori, șefi și șefi-adjuncți de subdiviziuni, filiale etc.

⏰Programul va avea loc în perioada 27-30 martie, 3-7 aprilie, 27 aprilie 2023, în format ONLINE, cu sesiuni sincron/asincron.

Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați:

👉 manageri de teatre: https://forms.gle/BnGwFw7VS7nYsVTGA

👉 manageri de muzee: https://forms.gle/NqBLvPgQfHSEpn8T9

👉 manageri de biblioteci: https://forms.gle/JjpngGJaDtctGtcz7

👉 manageri de case de cultură: https://forms.gle/gU9Rn6nyWxAsgo8S7

⏰ Data limită de înregistrare: 23 martie 2023.

Cheltuielile legate de participarea la program vor fi acoperite de Ministerul Culturii.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la numărul de telefon: 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonatoare de program.

Un program multimodular necesar pentru creșterea profesională a oricărui cadru didactic

În perioada 15 februarie-14 martie 2023, a avut loc o nouă ediție a programului ”Formarea continuă a cadrelor didactice”, acreditat de ANACEC. Conținând 4 module și fiind estimat cu 20 de credite, acest program complex se adresează profesorilor din învățământul general și își propune să ofere baza teoretică și practică necesară dobândirii și exersării competențelor specifice domeniului psihopedagogic, inclusiv de predare-învățare-evaluare a limbii și literaturii române ca disciplină-cheie în planul de învățământ. Programul, cu accent pe conținuturi indispensabile perfecționării competențelor profesionale, are ca formă de organizare trainingul, care oferă oportunitatea formării de abilități practice în contexte de învățare inedite, dar și atelierele de discuție, de lectură și de scriere, care aduc un element inovator în demersul curricular modern.

Pe parcursul unei luni de instruire, desfășurate în format sincron și asincron, au fost abordate următoarele subiecte:

  1. Modulul ”Psihopedagogie”, formatori Viorica Goraș-Postică și Ecaterina Moga: Taxonomia obiectivelor și competențelor educaționale; Formele de organizare a procesului de învățământ; Proiectarea didactică; Asigurarea climatului psihologic în mediul educațional; Inteligența emoțională; Comunicarea didactică; Baza filozofică a vieții psihice; Gândirea – proces psihic cognitiv etc.;
  2. Modulul ”Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare și resursele educaționale deschise”, formator Valeriu Gorincioi: Educația deschisă; Instrumente digitale; Platforme educaționale; Regulile de lucru la distanță; Drepturile de autor versus resursele educaționale deschise (RED); Pașii realizării unui produs digital; Modalități de evaluare a competențelor elevilor cu ajutorul TIC etc.;
  3. Modulul ”Branding profesional”, formator Elena Creangă: Conceptul de ”brandig profesional” și importanța acestuia; Arhitectura brandingului profesional al cadrului didactic; Dezvoltarea brandingului personal și profesional etc.;
  4. Modulul ”Didactica limbii și literaturii române”, formatori Tatiana Cartaleanu și Olga Cosovan: Proiectarea didactică; Designul probei de evaluare; Strategii/metode/tehnici de formare a competențelor, Referențialul de evaluare; Inter-/transdisciplinaritatea.

Ediția curentă a programului, asemeni altor ediții, a avut parte de numeroase prezentări, activități practice, discuții, cursanții fiind încurajați să-și împărtășească experiențele și să se pronunțe pe marginea provocărilor cu care se confruntă în sala de clasă. În final, aceștia și-au exprimat dorința de a mai participa la astfel de programe, de a explora noi valențe și subtilități ale domeniului, de a interacționa cu colegi de la alte discipline și din alte instituții, precum și cu experți în educație.

!! În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general

Stimați colegi,

🧑‍🎓Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță înregistrarea la programul de formare EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL (LIMBA RUSĂ), program acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare.

Cursul, destinat cadrelor manageriale din instituții de învâțământ general preuniversitar se va desfășura online în luna martie curent (activități sincron –15, 17, 20, 22 martie, orele: 14:30-17:00).

✔ Formatori: Lucia Argint-Căldare, Alexei Șevciuc. Limba de instruire: limba rusă.

🎯 Cursul oferă un suport metodologic ce ține de managementul calității în educație și, în parte, vine în întâmpinarea managerilor școlari în procesul de realizare a rapoartelor anuale de activitate – atât a instituțiilor de învățământ general, cât și a cadrelor de conducere. În special, cursul va fi util conducătorilor instituțiilor care în anul școlar 2022-2023 vor fi supuse evaluării externe în vederea acreditării sau evaluării externe periodice.

Costul programului constituie 560 lei.

💻 Instruirea se va realiza online. La finalul cursului se oferă certificat de absolvire.

Numărul de credite obținute: 6.

Pentru înregistrarea, vă rugăm să accesați link-ul: https://forms.gle/qXYNMreviCGK4aXB9

⏰Înregistrarea este deschisă până pe 13 martie curent.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.