Spațiile Sigure: consilierea psihologică a refugiaților

Consecințele evenimentelor la care este supusă Ucraina sunt devastatoare pentru cetățenii săi, sub toate aspectele. O parte dintre ei – copii, adolescenți, tineri, femei și persoane în etate  – au fost nevoiți să ia drumul pribegiei. La locurile noi, la suferințele și emoțiile distructive trăite s-au adăugat alte provocări: contexte de viață necunoscute și dificultăți de integrare, bariere lingvistice, probleme de relaționare, crize existențiale, nesiguranța zilei de mâine… Pentru ca efectele acestei realități traumatizante să nu se agraveze sau să persiste, refugiaților le vin în ajutor specialiștii.

Consilierea psihologică este una dintre direcțiile de bază ale activității celor 5 Spații Sigure create în cadrul INIȚIATIVEI DE SPRIJINIRE A REFUGIAȚILOR, implementate de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat  cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova. Echipele acestor entități – care oferă un mediu protectiv, lipsit de riscul discriminării și de orice formă de violență – au în componența lor psihologi, pregătiți pentru acordare de prim ajutor și de sprijin psihoemoțional refugiaților în cadrul unui curs de formare derulat de C.E. PRO DIDACTICA.

Programul de recuperare presupune atât ședințe de grup, cât și individuale, care durează 45-60 de minute. Instrumentul principal folosit cu adulții este discuția liberă. În cazul copiilor, adolescenților, tinerilor prevalează:

  • activitățile de terapie prin artă – prin pictură, desen, modelaj etc., care favorizează exprimarea de sine și dezvoltarea personală;
  • activitățile de terapie ocupațională, care se axează pe metode distractive, de socializare, pe jocuri, care sunt foarte variate și alese în funcție de vârsta participanților și scopul urmărit – de exemplu, ”Fantezia unui conflict”, ”Întoarceți foaia”, ”Harta mea personală”, ”Dac-aș fi…”, ”Harta inimii”, ”Tortul realizărilor personale”, ”Roluri personale” etc.).

De asemenea, sunt aplicate și mijloace originale, creații proprii, cum ar fi jocul de masă ”Cavalerii și prințesele zilelor noastre”, destinat celor cu vârsta de peste 10 ani, direcționat spre dezvoltarea inteligenței emoționale, pentru o mai bună adaptare a individului la nou, în toate sferele vieții.

Consilierea psihologică, care este gratuită, își propune drept scop principal de a îmbunătăți starea emoțională a refugiaților, de a-i ajuta să depășească stresul și anxietatea, de a (re)dobândi încrederea de sine, de a accepta mediul nou de trai și de activitate etc. De ea pot beneficia toți doritorii.

Incursiuni actualizate în cultura bunei vecinătăți

Proiectul  ”Actualizarea disciplinei CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI (clasele I-IV) în Moldova, ca răspuns la evenimentele din regiune”, implementat de C.E. PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al  Fundației Parteneriat Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate (GPPAC Foundation), a oferit astăzi, 12 decembrie, un training online. Activitatea, moderată de formatoarele Daniela STATE și Viorica GORAȘ-POSTICĂ și desfășurată cu participarea a 38 de învățători care predau această disciplină opțională în limba română, și-a propus dezvoltarea competențelor interculturale și de educație în spiritul păcii.  

Disciplina opțională CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI, un instrument de promovare, susținere și trăire a păcii elaborat acum 15 ani de un grup de autori coordonat de C.E. PRO DIDACTICA, a fost completată cu două module, călătoriile 25-26 (cl. I – Ce sunt necazurile, Ce sunt emoțiile; cl. II – Ce este adevărul, Ce vei semăna aceea vei culege; cl. III – Învățăm să trăim în pace, trăim împreună, Voluntariatul. Beneficiile lui; cl. IV – Dorul de Patrie, De unde mă informez). Anume procesul de predare-învățare-evaluare a conținuturilor de educație interculturală nou integrate a constituit subiectul instruirii de astăzi.

În final subliniem reflecțiile unei învățătoare care predă această disciplină de mai mulți ani și care a mărturisit că elevii care au studiat obiectul dat au devenit mai deschiși în comunicare, mai respectuoși și mai înțelegători. Ei se implică cu plăcere în activitățile didactice care îi ajută să își cunoască propria identitate, să o pună în valoare, dar sunt curioși să îi cunoască și pe ceilalți, să interacționeze cu vecinii, colegii, concetățenii și cu orice om al planetei noastre.

Formare de formatori în cadrul platformei „Educație”

Manageri și profesori de pe ambele maluri ale Nistrului participanți la trainingul de astăzi, 9 decembrie, organizat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în cadrul proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCREDERII, implementat de PNUD Moldova, își doresc să devină formatori privind dezvoltarea abilităților sociale ale adulților. Întrucât misiunea acestora este de a facilita dobândirea de cunoștințe și competențe prin proiectarea și dirijarea unui proces de învățare interactiv, care să dinamizeze gândirea și atenția, să încurajeze schimbul de idei și de experiență, îndeplinirea acestei misiuni necesită formare continuă.

În linii generale, aceste aspecte au constituit reperele activității de astăzi, care și-a propus să inițieze participanții în ABC-ul calității de formator în educația adulților.

Un training axat pe analiză, definire, implementare și evaluare, pe învățare experiențială, pe CUM SĂ FACI, adică pe dezvoltarea de competențe. Un training activ, diversificat, în care exercițiul a fost cap de afiș. Un training conceput în cheia unui model de urmat în organizarea de activități pentru adulți, oferit de formatoarele Elena CREANGĂ și Svetlana TURCEAC.