Lansare de carte: STRATEGII DE FORMARE A CULTURII PROFESIONALE

O nouă apariție editorială din seria AICI și ACUM a Centrului Educațional PRO DIDACTICA e pe cale să ajungă în mâinile beneficiarilor. Este vorba de ghidulSTRATEGII DE FORMARE A CULTURII PROFESIONALE, semnat de Tatiana Cartaleanu și Olga Cosovan, lansat ieri, 28 decembrie, în cadrul evenimentului de bilanț PRO DIDACTICA – 2022.

Este un suport bine-venit în contextul necesității de a conștientiza importanța culturii profesionale pentru fiecare persoană în parte și pentru societate în ansamblu, căci cultura profesională este, în accepția autoarelor, ”cea mai înaltă dintre culmile spre care poate tinde un meseriaș, dar ea nu este rezultatul unei activități de moment realizate în instituție, ci este, într-o foarte mare măsură, rezultatul propriei contribuții la propria formare”. Iar ceea ce poate să facă instruirea instituționalizată în acest scop, inclusiv prin promovarea, sistematizarea și recomandarea în cadrul demersurilor la clasă a unor strategii de predare-învățare-evaluare potrivite, este să înarmeze elevul ”cu deprinderi și cunoștințe exprimate în competențe profesionale, necesare pentru a evolua ulterior, pe tot parcursul vieții”,

Lucrarea se adresează, în primul rând, managerilor, profesorilor și maiștrilor-instructori din învățământul profesional tehnic, care trebuie să ajute elevul ”să-și lărgească repertoriul personal și să rămână marcat, pentru întreaga sa viață de adult și meseriaș, de reflexele competenței-cheie a învăța să înveți”, dar și tuturor celor interesați de fenomenul ”cultură profesională”.

Ghidul STRATEGII DE FORMARE A CULTURII PROFESIONALE poate fi achiziționat la sediul C.E. PRO DIDACTICA, începând cu 9 ianuarie 2023.

Educația interculturală. Prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

La 20 decembrie curent, un grup de 13 de cadre didactice și manageriale de la 3 instituții educaționale din municipiul Chișinău, Dubăsari și Criuleni, s-au întrunit la Centrul de Resurse Didactice pentru Educație Interculturală de la Universitatea de Stat din Moldova, pentru a participa la atelierul „Educația interculturală”.

Obiectivele propuse au vizat următoarele: dezvoltarea competenței interculturale; formarea abilităților interculturale în sala de clasă prin metode interactive; învățarea de noi practici educaționale pentru a face față noilor provocări specifice instituțiilor multiculturale; aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Printre unitățile de conținut parcurse menționăm: educația interculturală, prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Cu mesaje de salut pentru participanții la activitate au avut dna Maia Șevciuc, coodronator instituțional al proiectului, Daniela Preașca, expert în monitorizare și evaluare și Vitalie Scurtu, asistent de proiect.

Dna Viorica Goraș-Postică, expert în proiect, a prezentat în mod detaliat obiectivele, activitățile și impactul proiectului, privind integrarea și promovarea dimensiunii EIC în documentele de politici strategice din R.Moldova.

Formatoarele – Ludmila Darii și Irina Carauș – au avut o prestație  de excepție, demonstrând vocație pedagogică și competențe sporite în aplicarea interactivă a conținuturilor.

Cadrele didactice din instituțiile educaționale școlare au avut posibilitatea de a valorifica cunoștințele teoretice asimilate în prima sesiune și, cu un interes sporit, au exersat noi tehnici de monitorizare și evaluare a competenței interculturale.     

Activitatea a avut loc în cadrul proiectului „Promovarea și dezvotlarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice (faza 2)”, implementat de C.E. PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 6 universități din R. Moldova, cu sprijinul Fundației pentru copii „Pestalozzi” din Elveția (www.eic.prodiactica.md).

Masa rotundă „Promovarea educației interculturale incluzive și echitabile de calitate”

Autoritățile educaționale naționale, regionale și locale au obligația unică de a oferi educație de bază pentru toți, însă nu pot răspunde acestor exigențe dacă nu dezvoltă parteneriate durabile la toate nivelurile. Sunt necesare parteneriate lucrative între toate subsectoarele și formele de educație, parteneriate între guvern și organizațiile neguvernamentale, sectorul privat, comunități locale, grupuri religioase și familii. Doar colaborarea autentică contribuie la planificarea, implementarea, gestionarea și evaluarea eficientă a programelor educației de bază. Intensificarea cooperării între subiecții educației interculturale pentru a aborda o viziune extinsă și un angajament actualizat al acesteia, sunt în centrul atenției proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, faza 2”, implementat de CE PRO DIDACTICA cu sprijinul Fundației pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția.

Pe 26 decembrie curent, reprezentanții Organelor locale de specialitate din Chișinău, Bălți, Orhei, Comrat și Cahul, împreună cu membrii echipelor instituționale de proiect de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat ”B.P. Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat ”Gr. Țamblac” din Taraclia și Universitatea de Stat ”A. Russo” din Bălți au participat la un eveniment inedit de valorificare a competenței interculturale la diferite niveluri de învățământ.

În contextul dat, experții din proiect Viorica GORAȘ-POSTICĂ și Daniela PREAȘCA au prezentat aspecte politice și metodologice de dezvoltare a competenței interculturale, cu implicarea cadrelor didactice și manageriale universitare. Ulterior, coordonatorii locali Larisa SADOVEI, Valentina MÂSLIȚCHI, Valeriana PETCU și alți colegi universitari au analizat rezultatele obținute în proiect până la etapa dată și au exprimat deschiderea pentru colaborare mai strânsă cu instituțiile preuniversitare în vederea optimizării pregătirii practice a studenților pedagogi.

Recomandările privind îmbunătățirea colaborării dintre instituțiile de învățământ superior, direcțiile de învățământ și instituțiile preuniversitare în organizarea stagiilor de practică pe dimensiunea educației interculturale au fost elaborate în baza problemelor resimțite de diverși actori educaționali. Fortificarea mentoratului de inserție profesională, încurajarea multiaspectuală a studenților și cadrelor didactice deopotrivă, cooperarea cu părinții, implementarea unor instrumente de monitorizare și evaluare a competenței interculturale, încheierea unor acorduri detaliate de parteneriat dintre universități și instituțiile de practică ar putea fi soluții viabile în domeniul dat.