Clubul de dezbateri educaționale PAIDEIA. Relansarea ședințelor

Stimați colegi,

📣 Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță relansarea Clubului PAIDEIA.

🎓 Clubul de dezbateri educaționale PAIDEIA își propune și în continuare să susțină dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice și manageriale din învățământul preuniversitar și cel universitar, să ofere un context favorabil unui transfer direct de informații și experiență, precum și unui schimb valoros de bune practici.

✅Pentru perioada februarie-mai 2024, Clubul vine cu o nouă ofertă de subiecte de actualitate pentru cei interesați de îmbunătățirea demersurilor la clasă și a celor din instituție.

💻 Ședințele Clubului vor avea loc ONLINE, în zilele de vineri, în intervalul 15.00-17.00.

Costul unei ședințe este de 80 de lei.

👉 Înregistrarea doritorilor va începe cu o săptămână înainte de fiecare activitate, prin completarea formularului disponibil pe site-ul http://prodidactica.md/clubul-paideia/ sau pe pagina de Facebook a Centrului Educațional PRO DIDACTICA.

🎓 Participanții vor beneficia de certificate.

Vă așteptăm cu drag la ședințele Clubului PAIDEIA!

Programul național „Investim în profesori”

În perioada 18 noiembrie-11 decembrie curent, circa 180 de cadre didactice din 7 instituții de
învățământ general din Republica Moldova (LT „Mihail Kogălniceanu”, LT „Lucian Blaga”, LT „Vasile
Alecsandri” și „Tudor Vladimirescu” din mun. Chișinău; LT „Gheorghe Palade” (Puhoi), LT „Țipala”,
Gimnaziul „Văratic”, Gimnaziul „Gangura” din r. Ialoveni) au participat la activitățile desfășurate de
Centrul Educațional PRO DIDACTICA în cadrul programului național Investim în profesori.

Susținut financiar de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, programul a fost implementat de un consorțiu de 6 parteneri: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Centrul Republican de
Asistență Psihopedagogică. Acesta și-a propus să le ofere cadrelor didactice baza teoretică și practică
necesară formării competențelor specifice domeniului psihopedagogic, pentru a răspunde nevoilor la
zi ale educabililor. Ghidați de peste 20 de formatori PRO DIDACTICA, pe parcursul celor 300 de ore
de training, de activități de studiu individual și de mentorat, de sesiuni de follow-up, desfășurate cu
prezență fizică (în cadrul instituțiilor de învățământ) și în format online, cursanții au parcurs
conținuturi utile pentru perfecționarea prestației la clasă, structurate în 6 module: Cadrul normativ al
activității cadrului didactic; Inteligența emoțională; Relația cadrului didactic cu elevii; Cadrul
didactic și părinții elevilor: comunicare, implicare, parteneriate; Relevanța învățării; Educația
incluzivă. La finele instruirii, rugați să numească factorii care au avut un impact semnificativ asupra
succesului, calității și eficacității programului, cursanții au evidențiat următoarele: profesionalismul
formatorilor, formele de organizare a demersurilor, tematicile de actualitate, suporturile de curs bine
structurate, atmosfera de învățare stimulativă, interesul și deschiderea beneficiarilor etc.