Cadrele didactice din raionul Cahul își actualizează competențele interculturale

În data de 30 noiembrie curent, un grup de 24 de cadre didactice și manageriale de la 6 instituții educaționale din municipiul Cahul, s-au întrunit la Centrul de Resurse Didactice pentru Educație Interculturală din incinta Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul pentru a participa la trainingul „Educația interculturală. Prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”.

Obiectivele propuse au vizat următoarele: dezvoltarea competenței interculturale; formarea/consolidarea abilităților interculturale în sala de clasă prin aplicarea de metode interactive; învățarea de noi practici educaționale pentru a face față provocărilor contemporane în mediile multiculturale.

Dintre unitățile de conținut parcurse menționăm: educația interculturală, prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Dna Viorica Goraș-Postică, expert în proiect, a prezentat în mod detaliat obiectivele, activitățile și impactul proiectului, privind integrarea și promovarea dimensiunii educației interculturale în documentele de politici strategice din Republica Moldova. Cu mesaje de salut pentru participanții la activitate au venit dna Daniela Preașca, expert în monitorizare și evaluare și Vitalie Scurtu, asistent de proiect.

Formatoarele, doamnele Ludmila Chiciuc, Liliana Grosu, Alina Pintilii, Irina Pușnei, au avut o prestație de excepție, demonstrând vocație pedagogică și competențe sporite în aplicarea interactivă a conținuturilor.

Cadrele didactice din instituțiile educaționale preșcolare și școlare au avut posibilitatea de a valorifica cunoștințele teoretice asimilate în prima sesiune și cu un interes sporit au exersat noi tehnici de monitorizare și evaluare a competenței interculturale.

Activitatea a avut loc în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice (faza 2)”, implementat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 6 universități din R. Moldova, cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția (www.eic.prodiactica.md).

S-a încheiat ediția curentă a programului ”FORMARE DE FORMATORI”

În perioada 2-11 noiembrie curentă, 24 de cadre didactice și manageriale au participat la programul FORMARE DE FORMATORI, acreditat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Cu sesiuni online și offline, moderat de Valeriu GORINCIOI și Angela TOMIȚĂ, acesta și-a propus drept finalitate dezvoltarea competenței de concepere, planificare, organizare și realizare a activităților de formare și de mentorat în auditoriu și online destinate adulților, respectând principiile psihopedagogice de instruire pentru această vârstă.

Grila de subiecte a programului a inclus: principiile și particularitățile instruirii adulților; tipurile de activități și proiectarea acestora; strategiile didactice, metodele și procedeele potrivite recomandate;  categoriile de cursanți, stilurile de învățare și instrumentele de identificare a nevoilor de formare; evaluarea în formarea adulților; mentoratul și importanta lui; rolurile și atribuțiile specifice ale mentorului etc., iar partea sa aplicativă a fost orientată spre dezvoltarea următoarelor competențe specifice: aplicarea noțiunile inerente conceptualizării unui training desfășurat în auditoriu  sau online;  proiectarea demersului didactic luând în calcul bazele pedagogice și psihologice ale andragogiei; respectarea algoritmului de folosire a tehnicilor de lectură, de organizare grafică a informației, scriere, discuție, argumentare; respectarea recomandărilor științifice de utilizare a tehnicilor interactive etc.

Pentru activitatea de follow-up de astăzi participanții au pregătit proiectul unei activități de formare pentru adulți, în cheia cadrului Evocare, Realizare a sensului, Reflecție, Extindere. Lucrările au fost prezentate public și evaluate.

Comunicat de presă: Lansarea programului MANAGEMENT ÎN CULTURĂ

Eficiența și calitatea managementului constituie factori determinanți ai eficienței și calității oricărui sector, inclusiv a sectorului culturii în ansamblu și a fiecărei instituții în parte. Instituțiile culturale, pe lângă faptul că au o misiune distinctă, dispun, la fel ca instituțiile din alte domenii, de o anumită structură și cultură organizațională, au  un proces intern specific, folosesc anumite resurse interne și externe și realizează produse și servicii culturale pe care le promovează continuu. Pentru buna funcționare și dezvoltare a acestora, este inerent un management care ar contribui la ameliorarea tuturor proceselor și la producerea de valori spirituale.

În acest context, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Ministerul Educației și Cercetării, a lansat programul de formare continuă MANAGEMENT ÎN CULTURĂ, destinat conducătorilor din domeniu. Activitatea va avea loc în perioada 29 noiembrie-30 decembrie, în format offline, la Centrul Educațional PRO DIDACTICA, și online, cu sesiuni sincron/asincron.

Programul include un set de module care abordează subiecte din toate domeniile prioritare pe care se bazează standardele de competență profesională a managerilor instituțiilor culturale – Viziune și strategii; Resurse umane; Resurse financiare și materiale; Structuri și proceduri; Marketing și promovare; Implementarea inovațiilor; Proiectele culturale și fundraising, dar și din cel al self-managementului, care pune accentul pe dezvoltare personală și profesională autentică și durabilă.

De această formare vor beneficia 20 de directori, directori adjuncți, șefi de subdiviziuni ale teatrelor, muzeelor,  bibliotecilor și caselor de cultură din întreaga republică.

Cheltuielile legate de participarea la program, cu excepția celor pentru transportul tur-retur, vor fi acoperite de Ministerul Culturii.