Shift EDU: pentru o schimbare în învățământul profesional tehnic

shift-edu-2

Schimbarea continuă în toate domeniile de activitate umană solicită și racordarea managementului la cerințele zilei și la noi contexte. Într-o instituție, acest proces poate fi facilitat doar printr-o comunicare eficientă și prin asigurarea transparenței la toate nivelurile. Un conducător are nevoie de o echipă consolidată, care împărtășește viziunea și misiunea instituției și subscrie schimbării în bine. Pentru a realiza acest deziderat, sarcina managerului este de a cimenta colectivul, oferindu-le membrilor săi autonomie și încredere; stimulându-le capacitatea de învățare; încurajându-le reflecția, creativitatea și inițiativa. Pentru a atinge obiectivele pe termen lung ale instituției, acțiunile managerului trebuie să se bazeze pe câteva repere: să dea sens activității angajaților; să dezvolte autonomia; să sporească transparența tuturor proceselor; să creeze condiții pentru cultivarea și dezvoltarea agilității și a adaptabilității angajaților; să insiste asupra dreptului angajaților de a face greșeli. Citește mai mult