O întâlnire interculturală cu 40 de fațete

În perioada 11-30 iunie curent, elevi de 13-14 ani din întreaga republică au participat la un program de schimb intercultural, în cadrul proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a viitorilor pedagogi”. Gazda acestuia a fost ”Satul copiilor” din Trogen, Elveția, care de mai bine de șapte decenii le oferă copiilor din toate colțurile lumii noi prilejuri de învățare, de comunicare cu semenii și de interacțiune cu alte culturi.

Îndrumați de o echipă de facilitatori locali, cei 40 de adolescenți s-au implicat în demersuri educative nonformale, diferite ca organizare și modalitate de abordare a subiectelor, care le-au oferit posibilitatea conturării identității individuale, cunoașterii propriilor limite, asimilării unor instrumente de combatere a prejudecăților și stereotipurilor de orice fel, de eradicare a discriminării etc.

Valorile care au trecut ca un fir roșu prin toate activitățile desfășurate, inclusiv împreună cu un grup de adolescenți din Elveția, au fost: libertatea de gândire și acțiune, toleranța, respectul reciproc, empatia, acceptarea diversității, în numele democrației, al conviețuirii pașnice între popoare, al unei vieți mai bune pentru toți.

Pentru fiecare dintre adolescenți, programul a însemnat o experiență unică de cunoaștere și autocunoaștere, de apropiere și deschidere către celălalt, de asimilare de cunoștințe și abilități interculturale, de colaborare, de legare de prietenii. Această experiență, cu impact profund și de durată (cu siguranță!), a fost marcată și îmbogățită și de vizitarea unor importante obiective turistice și a unor locuri inegalabile ca frumusețe din România, Ungaria, Germania, Austria și, bineînțeles, Elveția. Proiectul ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a viitorilor pedagogi” este implementat de C.E. PRO DIDACTICA cu suportul Fundației pentru Copii Pestalozzi din Elveția și are scopul de a spori nivelul de toleranță al tinerilor din Republica Moldova, prin formarea și consolidarea competențelor interculturale.

Spațiul Sigur al Centrului Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din Chișinău

Grație ”Inițiativei de sprijinire a refugiaților”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, ucrainenii cazați în centrele de plasament din sectorul Botanica al capitalei, dar și din alte cartiere, se bucură de serviciile Spațiului Sigur al Centrului Orășenesc al Tinerilor Naturaliști (COTN). Deschis de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), de aproape un an, acesta acordă sprijin în acțiunea de recuperare și integrare psihosocială a copiilor, adolescenților, tinerilor, adulților refugiați, prin dezvoltarea deprinderilor de viață, prevenirea violenței în bază de gen, edificarea rezilienței emoționale, promovarea bunăstării psihosociale și a incluziunii sociale.

Conceput ca un mediu lipsit de discriminare și violență, Spațiul Sigur s-a transformat într-o zonă de învățare, de socializare și de petrecere a timpului liber ”împreună”, un loc care le transmite beneficiarilor săi un sentiment de stabilitate și normalitate, care îi face să privească mai încrezători spre viitor. Este un loc preferat și de mulți locuitori ai municipiului, care vin aici pentru a participa la activități educaționale și recreative, pentru a interacționa cu cei de o vârstă. Echipamentul său digital și sportiv, biblioteca și jocurile, articolele de papetărie etc. cu care a fost dotat la deschidere sunt completate periodic; de asemenea, refugiații sunt asigurați sistematic cu produse de igienă personală.

Oferta de servicii a Spațiului Sigur COTN a luat în calcul nevoile, interesele și vârsta beneficiarilor, acoperind o arie extinsă de ocupații. Ajungând într-un nou mediu lingvistic, refugiații au nevoie de noi abilități lingvistice, pentru inserție pe piața muncii și comunicare curentă. Prin urmare, studierea limbii române a constituit o prioritate a programului de activități. Deprinderi de viață este direcționată spre abilitarea tinerilor și adulților de a lua decizii legate de sănătatea lor sexuală și reproductivă, planificarea familială și metodele de contracepție, prevenirea infectării cu HIV și cu alte boli cu transmitere sexuală, cultivarea unui comportament de solicitare a îngrijirilor medicale și de protejare a propriei sănătăți etc. Activitățile sportive, Alfabetizarea digitală, Modul sănătos de viață, Arta aplicativă și Arta teatrală sunt alte poziții ale programului.

Nu lipsește din grilă consilierea  psihologică: ședințele de grup au loc regulat, iar cele individuale – la solicitare.

Buna funcționare a unei entități se datorează mai multor factori, nu în ultimul rând oamenilor care o reprezintă. În context, e de menționat implicarea corpului managerial al COTN în administrarea Spațiului Sigur; a membrilor echipei locale de proiect, din a cărei componență face parte și o psihologă din rândul refugiaților – un exemplu de succes de integrare profesională și personală; a coordonatoarele de proiect – Natalia Grâu (UNFPA) și Lilia Nahaba (CEPD), care efectuează sistematic vizite de monitorizare; a voluntarilor.

Spațiile Sigure ale Universității Tehnice a Moldovei

Acum un an, în cadrul ”Inițiativei de sprijinire a refugiaților”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) au inaugurat în parteneriat pe lângă Universitatea Tehnică a Moldovei două Spații Sigure: primul fiind situat în căminul nr. 2 de pe str. Studenților, 7/1, iar cel de-al doilea – în căminul nr. 9 de pe str. Florilor, 4b.

Dotate cu mobilier, echipament digital și sportiv, cu jocuri de masă și colecții de cărți (fiecare bibliotecă numără peste 250 de volume în limbile română, rusă, engleză, franceză, spaniolă etc.), articole de papetărie etc., care sunt completate sau înnoite periodic, asigurând sistematic refugiații cu produse de igienă personală, spațiile au devenit pentru beneficiari un mediu lipsit de discriminare și violență, un loc de învățare, interacțiune și petrecere a timpului liber popular, solicitat inclusiv de membrii comunității locale, căci pragul le poate trece orice doritor.


Având drept scop să faciliteze recuperarea și integrarea copiilor, adolescenților, tinerilor, femeilor și adulților ucraineni refugiați în Republica Moldova, spațiile și-au organizat programul de activitate în funcție de necesitatea dezvoltării deprinderilor de viață, prevenirii violenței în bază de gen, edificării rezilienței emoționale, promovării bunăstării psihosociale și a incluziunii sociale, dar și în concordanță cu nevoile, așteptările și vârsta beneficiarilor.


Gândit pentru a satisface cerințele tuturor, programul săptămânal, unul divers și complex, se concentrează pe mai multe domenii: Limba română, Deprinderi de viață, Sport, Art Club, Digital Club/Alfabetizare digitală, Clubul prietenilor, consiliere psihologică de grup – pentru tineri și pentru femei  și individuală etc. Limba română și Deprinderi de viață reprezintă două dimensiuni fundamentale: cunoașterea limbii române este esențială pentru comunicare și integrare în contextul nostru, sub aspect social și profesional, iar deținerea deprinderilor de viață îi conferă oricui mai multă autonomie personală. În cazul tinerilor, în cadrul orelor de Deprinderi de viață un accent aparte se pune pe subiecte legate de educația pentru sănătate și cea sexuală și reproductivă, pe familiarizarea cu mijloacele moderne de contracepție și de prevenire a bolilor transmisibile, pe sensibilizarea lor cu privire la comportamentele riscante pentru categoria respectivă de vârstă. Prin activitățile sportive este promovată sănătatea fizică și mentală,
disciplina și spiritul de echipă, ceea ce cultivă un stil de viață echilibrat și activ. Digital Club reprezintă o altă componentă esențială a programului, deoarece, în era tehnologiei, este crucial ca beneficiarii să aibă acces la instrumentele proprii digitalului, să posede cunoștințele necesare utilizării responsabile a acestuia. Art Club încurajează creativitatea și exprimarea artistică.


Activitățile sale permit beneficiarilor să-și dezvolte abilitățile artistice și să-și exprime liber emoțiile și gândurile. Clubul prietenilor are menirea de a aduna sub egida sa tineri și adulți pentru discuții pe teme selectate de ei înșiși sau propuse de facilitator, pentru schimb de păreri și pentru socializare. Ședințele cu psihologul, de grup și individuale, sunt orientate spre a răspunde nevoilor specifice ale participanților, spre explorarea detaliată a problemelor și provocărilor cu care se confruntă.


Implicarea de care dă dovadă echipa locală de proiect – alcătuită din coordonator, facilitatori și psiholog – și personalul managerial al căminelor, precum și monitorizarea din partea coordonatoarelor de proiect – Natalia Grâu (UNFPA) și Lilia Nahaba (CEPD) – constituie un suport considerabil pentru buna funcționare a spațiilor. Este un efort pe care refugiații ucraineni îl apreciază cu toată sinceritatea.

Prin furnizarea unui spectru larg de activități și resurse, Spațiile Sigure ale Universității Tehnice a Moldovei răspund nevoilor și intereselor diverse ale beneficiarilor, punându-și umărul la promovarea incluziunii sociale a acestora și a interacțiunii comunitare.