O nouă pleiadă de manageri pregătită pentru evaluarea calității în învățământ

Astăzi, 31 ianuarie, s-a încheiat prima ediție din acest an a programului de formare EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL, realizat în parteneriat cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Desfășurat online în perioada 24-31 ianuarie, cu participarea a două grupe de cursanți – 57 de manageri de grădinițe și 84 de manageri școlari, acesta a fost facilitat de formatoarele Jana ZEAMĂ și Lilia ARTENI, Maria ȘEVCIUC și Angela CERNOLEV.

Pe parcursul instruirii au fost puse în discuție aspecte metodologice de evaluare a calității serviciilor educaționale; repere conceptuale în evaluarea instituțiilor și a cadrelor de conducere din învățământul general, componentele managementului calității educației; perspectivele de asigurare a calității procesului de învățământ; procesul de elaborare a raportului de activitate al instituției/al managerului; obiectivele, baza metodologică, procedura de organizare și desfășurare a procesului de evaluare a cadrelor de conducere și instrumentele aferente acestui proces etc. Componenta practică a formării a fost axată pe realizarea de exerciții și teste formative. De asemenea, ca temă de casă, cursanții au completat cu dovezi și constatări 2 indicatori ai unei secvențe de raport de evaluare a instituțiilor educaționale și 2 indicatori ai unei secvențe de raport de evaluare a cadrelor de conducere din învățământ. Lucrările au fost supuse unei analize constructive, formatoarele și colegii venind cu recomandări detaliate de îmbunătățire.
Programul de formare EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL, acreditat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, așteaptă noi doritori de a-și îmbunătăți competențele în domeniu. Pentru mai multe detalii despre participare la acesta, sunteți invitați să accesați site-ul Centrului Educațional PRO DIDACTICA.

PLATFORMA EDUCAȚIE: Despre comunicare eficientă cu membrii colectivului Gimnaziului din Vadul Rașcov

PLATFORMA EDUCAȚIE continuă ședințele Clubului competențelor sociale/Soft Skills Club desfășurate cu implicarea formatorilor pregătiți în cadrul proiectului. Gazda celei de-a doua secvențe de instruire, realizată astăzi, 27 ianuarie, a fost Gimnaziul DUMITRU MATCOVSCHI, Vadul Rașcov, Șoldănești. Activitatea, cu genericul COMUNICAREA EFICIENTĂ, a fost facilitată de Elena CREANGĂ și Rita NEGRU VODĂ, participantă la trainingul FORMARE DE FORMATORI.

Cele două sesiuni de învățare, organizate în cheia cadrului ERRE, au abordat, din perspectivă teoretică și practică, aspecte importante pentru dezvoltarea competențelor de comunicare didactică: Comunicarea: componente, forme și bariere; Comunicarea și relaționarea interpersonală; Decalogul comunicării; Argumente pentru o comunicare eficientă; Elevul NOSTRU: cum îl vedem noi, cum este și cum ne vede el; Cunoașterea elevului (a partenerului), condiție a dialogului; Importanța feedbackului în dialogul profesor-elev; Soluții/recomandări pentru eficientizarea comunicării didactice (la clasă) etc.

La activitate a fost prezentă și echipa de proiect a Centrul Educațional PRO DIDACTICA, coordonatoare –  Lilia NAHABA.

Activitatea este parte a proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCREDERII, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Centrul Educațional RAZVITIE,Tiraspol. Faza actuală, derulată în perioada martie 2022 – mai 2023, are drept scop dezvoltarea competențelor sociale ale cadrelor didactice și manageriale de pe ambele maluri ale Nistrului.

Forța BILDUNG

Proiectul BILDUNG a lansat o publicație care oferă o imagine cuprinzătoare, cu privire la
necesitatea abordării bazată pe Bildung în învățarea și în educația adulților. Publicația este prima
parte dintr-o serie cu șase volume care explorează relația Bildung cu diferite problematici
actuale.
Învățarea și educația adulților bazată pe Bildung are puterea de a ajuta oamenii să se descurce în
medii din ce în ce mai complexe, cu un viitor necunoscut, precum și să stimuleze toleranța și
curiozitatea. Noua publicație „Ce este Bildung?” oferă o imagine de ansamblu profundă, dar
concisă, în același timp, asupra conceptului și explorează ce fel de Bildung este necesar pentru ca
oamenii să fie mai bine echipați în fața provocărilor secolului 21. Aceasta va fi urmată de
module tematice ale Bildung-ului, relaționate cu învățarea digitală, democrația, sustenabilitatea și
formarea abilităților de bază, reflectate în lucrări specifice.

Promovarea învățării holistice
Seria de publicații este elaborată în cadrul programului Erasmus +, proiectul BILDUNG
„Construirea sistemelor incluzive de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei
înțelegeri europene a Bildung-ului pentru generațiile viitoare”. Proiectul contribuie la inovarea
sectorului european de învățare și educație pentru adulți (ALE), prin adoptarea conceptul holistic
de Bildung și explorarea potențialului său politic și practic. Prin aceasta, proiectul contribuie la
renovarea domeniului, promovează incluziunea socială și abordează provocările cheie pentru
societatea europeană.
Prima publicație BILDUNG sugerează noi abordări, implementabile în cadrul educației actuale a
adulților. Acesta include o imagine de ansamblu asupra istoriei, semnificației și potențialului
conceptului Bildung. Astfel, primul număr inițiază cititorii în filozofia Bildung și o
particularizează în raport cu învățarea și educația pentru adulții de astăzi.
https://eaea.org/project/bildung/

Care sunt avantajele abordării Bildung?
Bildung promovează o educație care vizează toate aspectele dezvoltării indivizilor, comunităților
și societăților, inclusiv dimensiuni etice, emoționale și științifice, integrate holistic. Prin aceasta,
Bildung fortifică democrația, îi învață pe indivizi cum să fie cetățeni activi și îi pregătește pentru
provocările care, deși sunt gestionate de state naționale, sunt trăite în mod singular de fiecare
individ. Aceste provocări includ digitalizarea, democrația și economia; durabilitatea, problemele
de mediu și accesul la educație.

Bildung contribuie la o abordare mai sănătoasă și mai puțin tehnologizată a educației. Prin
urmare, permite participarea mai activă și contribuția indivizilor la edificarea democrației.
Întrucât cetățenii devin din ce în ce mai educați, respectiv, vor fi mai bine pregătiți pentru a-și
analiza în mod critic realitatea, ca avocați mai puternici pentru ei și pentru ceilalți.
Consorțiul din proiect este mândru de seria de publicații BILDUNG și este încântat de impactul
care poate fi adus adulților de educație și învățaree. După ce ne-am confruntat cu criza Covid-19
și am observat efectele acesteia în primul an al proiectului, suntem conștienți de greutățile
întâlnite de sectorul educației pentru adulți. Dezvoltându-se prin aceasta, proiectul BILDUNG își
propune să promoveze soluții mai bine orientate în procesarea pandemiei, luptând împotriva
inegalităților și sprijinind o tratare mai incluzivă a învățării adulților.

https://drive.google.com/drive/folders/1YBBFjlY5xhiL-Og2vmdX7RaosqHggwWz